Sigorta kontratından direkt yahut dolaylı menfaat sağlayan sigortalı, lehtar ve öteki üçüncü bireylere ait sigortacılık dataları ile risk değerlendirmesine temel bilgiler Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek kişi ve kurumlarla paylaşılabilecek.

Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Sigortacılık bilgilerinin toplanması, saklanması ve paylaşılmasına dair yönetmeliğe nazaran, sigortacılık dataları, özel hukuk hukuksal şahısları ile kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarından, ilgili mevzuatla kurulmuş öbür bilgi merkezlerinden Sigorta Bilgi ve Nezaret Merkezi tarafından toplanarak genel bilgi tabanında tutulacak.

Söz konusu kurum ve kuruluşlar, merkez tarafından talep edilen bilgileri vermekle yükümlü olacaklar.