Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Taban Standartlara Ait Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, her metrekare kullanılabilir alan için sürü yoğunluğu 9 tavuğu geçemeyecek lakin kullanılabilir alanın, kullanılabilir taban yüzeyine eşit olması durumunda, 22 Kasım 2014’ten evvel kurulmuş işletmeler için kullanılabilir her metre alanda besi yoğunluğu 31 Aralık 2025’e kadar 12 tavuk olabilecek. Kelam konusu tarih daha evvel 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti.

Çalışmakta olan mevcut işletmelerde, zenginleştirilmemiş büyütme kafesleri 1 Ocak 2026’dan itibaren kullanılamayacak. Bu tarih daha evvel 1 Ocak 2023 olarak duyurulmuştu.