GYODER İdare Şurası Lideri Mehmet Kalyoncu, İstanbul’un büyük bir zelzeleye tam manasıyla hazır olmadığını belirterek, “İstanbul’da eski yerleşim bölgelerinde hala niteliksiz binaların olduğu bir gerçek. Bunun tahlili için de 2006 yılından beri ağır olarak uygulanmaya çalışılan kentsel dönüşüm atılımı ortaya kondu. Fakat burada mal sahibinin malını en yüksek bedelle, bu sürece sokma motivasyonunu göz gerisi edemeyiz. Bu durum da işi insani ve ulusal güvenlik boyutundan ticari bir tabana kaydırdı” dedi.

Kentsel dönüşüm sürecine girmek için insanlara seçenek üretmek gerekiyor

Kentsel dönüşümün hızlanması için tespitlerde bulunan Kalyoncu, “Özel kesimin kentsel dönüşüm sürecini, piyasa dinamiklerince ve ticari motivasyonla ele alması mevzuyu ticari yere kaydırdı. Bu nedenle ticari beklentilerde birinci önceliğin özel dal, geliştirici ya da mülkiyet sahibi tarafında olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Regülasyonlarla, devletin koyduğu kurallarla ve bu kurallara katılmanın bir mecburilik olduğu noktada sistem işler. Binaların kentsel dönüşüm sürecine girmesi için bir yandan da insanlara seçenek üretmek gerekir. İstanbul’un geleceğini ve büyümesini tartışıp bunu yeterli planlayıp, yeni seçenekler ürettiğimiz takdirde kentsel dönüşüm de hızlanacaktır” dedi.

Konuyla ilgili tekliflerde bulunan Kalyoncu; “Yeni alanların daha erişilebilir mertebelerde konut imkanı sağlayabilmesi için en az arsa maliyetiyle üretilmesi gerekir. Özel bölümün atıl durumdaki üretim gücünü buraya kaydırıp, düşük arsa maliyetinde erişilebilir mertebelerde konutlar üretebileceğimiz, büyük ölçekli yeni yerleşim alanlarıyla insanların yeni seçenekler görebildiği bir imkan oluşturulması, kentsel dönüşümü hızlandıracaktır” formunda konuştu.

GYODER’in erişilebilir kiralık konut modeli hakkında da bilgiler veren Kalyoncu, ”Bu model uygulanabildiği takdirde kentsel dönüşüm için de insanlara bir alternatif sunacağını düşünüyoruz. İnsanların yıllardır yaşadığı bir konuttan çıkıp kentsel dönüşüm müddetinde yaşayacağı yeni bir konut bulması bir gereksinim ve o binanın dönüşebilmesi ise en az iki üç yıl. Rezerv, konut, süreksiz konutlar ve alternatifleri ne kadar elimizde oluşturursak kentsel dönüşüm o kadar hızlanır. Bizim GYODER modelimiz bu manada da bu sürece katkı sunacak bir model. Aslında dileğimiz özel dal olarak tüm kabiliyetlerimizi ülkemizin böylesine değerli bir konusuna hiçbir biçimde ticari beklentiyi önceliklendirmeden kanalize etmek ve hususa insani olarak bakmak. Fakat bütün taraflar tıpkı halde baktığı takdirde burada nitekim bir itimat iklimi oluşturmak ve başarıyı yakalamak mümkün olur. Ayrıyeten, gayrimenkul bölümünün kalıcı ve sürdürülebilir gelişimi için, ülkemizin kaynaklarını optimum biçimde kıymetlendirerek israfı önleyecek, teknolojiyi daha ağır kullanarak gerekli hizmetleri sağlayacak bir bakış açısı, önümüzdeki devirde tesis idaresine taraf verecektir. Bu açıdan yapıları inşa etmek kadar yaşatmak da çok değerlidir. GYODER olarak dalımız ismine hoş işlere imza atmak için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.