Barış SEDEF/ İSTANBUL

TÜRKONFED ve İSİFED’in mesken sahipliğinde düzenlenen finansmana erişim bahisli toplantı gerçek dal ve bankacılık tarafındaki oyuncuların iştirakiyle gerçekleştirildi. Şekerbank KOBİ, Tarım ve Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, KGF’nin teminatıyla bankaların müşterilerine ticari nitelikli bir kredi kartı sunduğunu belirtti. Müşterilere sağlanan bu tahsis doğrultusunda KGF’nin belirlediği MSS kodlarına nazaran firmalar verildiğini söyledi.

Kumoğlu, “KGF teminatı ile işletme harcamalarının finansmanında kullanılmak üzere verilen şirket kartları, KGF’nin belirlediği faaliyet alanlarında kullanılabiliyor. Böylelikle hem firmanın faaliyeti ile ilgili finansman imkânı sağlanmış oluyor hem de ödeme direkt tedarikçiye yapılarak harcamaların sistem içerisinde kalması sağlanıyor” dedi.

Dijitalleşme, ödeme sistemleri dünyası, nakit akışı ve nakit akışına yönelik geliştirilen finansman modellerinde Türk bankacılık dalının globalde birçok bankanın önünde yer aldığına dikkat çeken Kumoğlu, “Banka tarafında işletmeler açısında en kıymetli mevzu nakit akışıdır. Nakit akışını sağlıklı bir formda banka ile paylaşmanız değerli. Nakit akışını ne kadar şeffaf bir biçimde bankalarla paylaşırsanız, size sunacakları tahlil teklifleri de o tarafta daha fazla esneyecektir. Önümüzdeki periyotta bu husus daha fazla gündeme gelecek” dedi.

29 Ekim prestiji ile bankaların kredi kullandırmalarında fatura zorunluluğunu getireceğine dikkat çeken Kumoğlu, firmaların nakit akışı ve bilançolarının daha fazla değer kazanacağını ve bu sürecin KOBİ’lerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağına işaret etti.

Kumoğlu, KGF Kart projesiyle dokümanlı harcamaların finansmanında değerli bir adımın atıldığına dikkat çekerek, benzeri uygulamaları önümüzdeki periyotta dal genelinde daha da yaygınlaşacağını, bu açıdan bankaların nakit akşının finansman imkanlarına ulaşmada kritik faktör olduğunun altını çizdi.

“Finansman, firmaların yakıtı”

TÜRKONFED Lideri Süleyman Sönmez, kredilere yönelik son getirilen kararın finansmana erişimi daha da zorlaştırdığına dikkat çekerek bu durumun firmaların rekabet edebilirliğini de olumsuz tarafta etkilediğini bildirdi. Kararın alınmasından itibaren yaklaşık bir aylık bir müddet zarfının geçtiğine vurgu yapan Sönmez, “Yurtiçi finansman musluklarının nerdeyse kapalı olduğu devirde, vadelerin kısaldığını kredi maliyetlerinin hala çok yüksek olduğunu görüyoruz” dedi.

Bankacılık ve finans kesiminde kredi portföyünün idaresinin zorlaştığına ve uygulama konusunda önemli bir baş karışıklığı yaşandığına işaret eden Sönmez, “Bu durum haliyle damla damla akan finansman suyunun kaynağından kesilmesi manasına geliyor. Bu türlü bir periyotta kredi musluklarının kısılması dahi iktisatta çarkların yavaşlamasını başlatabilir. Çağımızda her firmanın iklimi iktisat, yakıtı ise finansmandır biz finansmana ne kadar uygun kaidelerde erişebilirsek Türkiye’ye geleceğe taşıyacak üretime, yatırıma ve istihdama da birebir oranda güç verebiliriz. Bu noktada finansmana erişim kanallarında kolaylıkların sağlanması önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Düşük faiz uygulamasının kredi faiz oranlarına tam aykırısı bir tesir yarattığını belirten Sönmez, siyaset faizi ile gerçek faiz ortasındaki makasın her geçen gün açıldığına ve firmaların borçlanma maliyetlerinin artış gösterdiğine dikkat çekti. Son bir yılda işletme sermayesi maliyetlerinin yaklaşık 4 kat artış gösterdiğini ileten Sönmez, işletmelerde çarkların dönmesi için TÜRKONFED olarak bu mevzuda tahlil tekliflerini sıraladıklarını söyledi.

“Dünyada 370 milyar dolarlık hacme sahibiz”

TÜRKONFED Finansmana Erişim Komitesi Lideri Kaan Kiziroğlu, Türkiye’de bankacılık bölümünün dünyada 370 milyar dolarlık hacme sahip olduğunu lisana getirerek, “Dünya kredi hacminin 253 trilyon dolar olduğunu düşündüğümüzde 370 milyar dolarlık sayının en az üç katına erişmemiz gerekiyor. Bunu yakalayabilirsek bankacılık dalı şu anki gayri safi ulusal hasılamızı destekleyebilir. Yaptığımız bir araştırmada ABD’de bankalar ABD gayri safi ulusal hasılasında yüzde 70’lik hisseye sahip. Bizim ülkemizde ise bu sayı yüzde 50 düzeylerinde daha gitmemiz gereken çok yol var. Kredi fonlarının ve bono tahvil piyasaları ile öteki kredi enstrümanlarının yolu epey açık” dedi.

Tedarik zincirindeki kırılma Türkiye’yi öne çıkardı

İstanbul Endüstrici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) Lideri Muammer Ömeroğlu, gerçek bölümdeki birçok firmanın finansmana erişim noktasında sıkıntılar yaşadığına dikkat çekerek, “Dünya pandemiyle başlayan ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile devam eden bir sürecin içerisine girdi. Bu periyotta tedarik zincirinde önemli değişimler ve kırılmalar oldu. Ülkemiz açısından da bu durumun olumlu yansımalarını görüyoruz. Bilhassa sanayi tarafında başta döküm, demirçelik ve dokumacılık alanındaki siparişlerin ve kapasite kullanım oranlarının yükseldiğini görmek mümkün. Finansmana erişimin sağlanması ve güç başta olmak üzere emtia fiyatlarında dengelenmenin sağlanmasıyla önemli bir ivmelenmenin yakalanacağını öngörüyoruz” açıklamalarında bulundu.