Kerim ÜLKER

Türkiye’de en süratli büyüyen bölümlerin başın­da e-ticaret geli­yor. 2021 yılında 381 milyar liralık büyüklüğe ulaşan dal, 2022’yi ise 700 milyar lira­lık ciro ile kapattı. Yerli ve yabancıların ağır ilgi gös­terdiği e-ticaret alanı, ödeme sis­temlerinin de büyümesini sağladı. Dalın en kıymetli oyuncuların­dan biri de Koç Holding’e ilişkin Token Ödeme Sistemleri oldu. 2020 yılın­da kurulan Token, Merkez Banka­sı’nın ödeme ve elektronik para ku­ruluşu olarak faaliyet lisansı alma­sının akabinde Ödero markası ile süratle büyüdü.

Yurtdışında da ofisler açmaya odaklanan Ödere, birinci ope­rasyonuna da Romanya’da başladı. Token Payment Services Srl adıy­la şirket kuran Ödero, dün Roman­ya’da faaliyete başladı. Şirket, 100 milyon lira yani bugünkü kurla 5 milyon euroluk yatırımla hizmete girdi. 2023 yılına kadar Ödero, ül­kedeki yatırım ölçüsünü 7 milyon euroya çıkaracak.

İki finansal tahlil sunacak

Token Ödeme Sistemleri’nin Romanya Ülke Müdürü ve Yöne­tim Heyeti Lideri Kemal Özmen, “Romanya pazarına iki finansal çö­zümle giriyoruz: Online ödemeler için bulut platformu OderoPAY ve Beko Smart EFT-POS aygıtı Ode­roPOS ile ödeme kesiminde yeni standartlar belirlemeyi hedefliyo­ruz. Her daldaki her büyüklük­teki şirkete çok çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı ödeme eserleri ve hizmetleri sağlamayı planlıyoruz. Gayemiz, onlara müşterilerine yansıtılabilecekleri cazip, esnek şartlar sunuyor” dedi.

800 bin kullanıcısı var

Özmen, “Geçtiğimiz 10 yılda, Ro­manya, başlangıç ekosistemi ve yu­karı hakikat ölçeklenme yeteneği açı­sından Avrupa’nın en alımlı finte­ch pazarlarından biri haline geldi. Bu nedenle Token’in Türkiye dışın­daki birinci teşebbüsü olarak Romanya’yı seçti. Akabinde global kalkınma stratejisi olarak Doğu Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu’ya açılmak isti­yoruz” diye konuştu.

800 binden fazla kullanıcı port­föyü ile ödeme platformlarında Türkiye’nin en büyük şirketlerin­den biri olan Token’de, günde yak­laşık 4 milyon süreç gerçekleşiyor. Türkiye’de Ödero markasıyla faali­yet gösteren şirket, yurtdışında ise Odero ismiyle çalışmalarını sürdü­recek.