Dünya basını, ABD Hazine Bakanlığı’nın “terörizm ve finansal istihabarat”­tan sorumlu müsteşarı Brian Nel­son’un dün başlattığı “Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türki­ye” cinsini mercek altına aldı.

Çünkü milletlerarası basına gö­re, Nelson üç ülkeyi de “ABD yaptı­rımlarına uyulması, aksi takdirde ABD piyasalarına girişlerin kapa­nacağı” yolunda ihtarda bulana­cak. Görünen o ki, üç ülkedeki top­lantılarda da Rusya yaptırımları 1 numaralı mevzu olacak.

2-3 Şubat’ta geliyor

Nelson, Hazine’nin Rusya’nın Ukrayna Savaşı’nın sonucu olarak uygulanan yaptırımlardan ve ihra­cat denetimlerinden kaçınma çaba­larını denetim altına alma çabaları­nı tartışacak.

Müsteşar, ziyaret edeceği ülke­lere ve bu ülkelerdeki şirketlere ABD yaptırımlarının kapsamında kalan kuruluşlar ile çalışmaya de­vam etmeleri halinde G7 pazarına olan erişimlerini kaybedecekleri ihtarında bulunacak.

Bakın ABD’li ismi saklı tutu­lan bir bakanlık yetkilisi ne diyor: “Yetki alanlarında faaliyet göste­ren birey ve kurumlar, yaptırım uy­gulanan kuruluşlarla iş yapmaları yahut uygun durum tespiti yapma­maları durumunda, ABD pazarla­rına erişimlerini kaybetme riskiy­le karşı karşıyadır.”

Ünlü Ortadoğu lobi kümesi Midd­least Monitor’a nazaran, Nelson’un 2-3 Şubat’ta yapacağı Türkiye zi­yareti büyük değer taşıyor. Zira, “iki NATO üyesi ülke, Türkiye ve ABD, birçok hususta aksi düşüyor.”

Umman ve BAE’nin başkentleri­ne gidecek olan Nelson, Türkiye’de hem Ankara’yı hem de İstanbul’u zi­yaret edecek. Middleast Monitor’a nazaran, müsteşar şirket ve bankaları Rus ordusunun kullanabileceği tek­noloji transferleriyle ilgili işlemler­den kaçınmalarını isteyecek.

Listeye bir Türk girmişti

Bazı Türk şirketleri, yaptırım­lar nedeniyle kendilerinden çeki­len Batılı ortaklardan Rus varlık­ları satın aldı yahut almaya çalıştı. Bu ortada, başkaları ülkedeki büyük varlıklarını sürdürdüler. Lakin Ankara, milletlerarası yaptırımlar­dan kaçmama kelamı verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, geçtiği­miz ay Türk iş insanı Sıtkı Ayan ve şirketlerini, İran İhtilal Muhafız­ları için petrol satışına aracılık et­mek ve para aklamak yoluyla yap­tırımları deldiği gerekçesiyle yap­tırım listesine aldı.