AYŞE KAYTAN UÇAK

Porsuk Alt Havzasının; Tarım ve Orman Bakanlığı dataları incelendiğinde yerüstü ve yeraltı su potansiyeli toplamının 879 milyon metreküp/yıl olduğunu belirten İtina, bu havzada bulunan nüfus sayısının ise 1.1 milyon civarında olup, kişi başına düşen su ölçüsü 800 metreküp/yıl ile su yoksulu pozisyonunda olduğu bilgisini verdi.

Mevcut potansiyelin yüzde 90’ının kullanıldığını söyleyen İtina, “2025 yılında Porsuk Alt Havzası’nda tüketilecek su ölçüsünün 298 milyon metreküp olacağı öngörülüp, yerüstü su potansiyelinin ise kuraklığa bağlı 190 milyon metreküp olacağı hesaplanıyor.

Görüldüğü üzere Porsuk Alt Havzası önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dahi potansiyel olarak gereksinim duyulan tüketim ölçüsünü karşılayamayacak duruma gelmesi muhtemeldir” tabirlerini kullandı. Suyun hem ölçüsü hem kalitesi azalıyor Kaynağını Murat Dağı’ndan alan Porsuk Barajı’nın 431 milyon metreküp işletme hacmine sahip olduğunu söyleyen İhtimam, yüksek kirlilik oranına sahip Porsuk’tan alınan suyun, ESKİ tarafından arıtılabilmesi için önemli bir bütçe harcaması yapılarak, insani tüketim maksatlı kullanıma uygun hale getirildiğini lisana getirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Lideri Yılmaz Büyükerşen tarafından Porsuk Barajı’ndaki su düzeyinde yaşanan azalmaya ve kirliliğe her fırsatta vurgu yapıldığını belirten İhtimam, kurum olarak Porsuk Nehri’nin kalitesinin var olandan daha da kötüleşmemesi için gerekli önlemleri alarak, muhafaza planlarının hazırlanması için ağır bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Özen, “Eskişehir için kesinlikle alternatif su kaynağı yaratılması gerekiyor. Bunun için en elverişli kaynak da Sakarya Nehri’nin doğduğu ilimiz hudutları içinde olan Sakaryabaşı’dır. Sakarbaşı’ndan içme ve kullanma suyu getirilmesi projesi çok önemli” diye konuştu.

“Bölgesel eser siyaseti oluşturulmalı” ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından arıtılarak Eskişehir halkının hizmetine sunulan içme ve kullanma suyundaki “kullanma” sözünün genel olarak yanlış anlaşıldığına dikkat çeken İtina, “Özellikle kırsal bölgelerimizde kullanma suyu dendiğinde, ziraî sulama maksatlı kullanılan su da bu kapsamda algılanıyor.

Sınırlı olan insani tüketim hedefli su kaynakları gerçek gereksinimin çok üzerinde harcanıyor. Bu durum hem yetersizliği, hem de yüksek maliyeti beraberinde getiriyor” tabirlerine yer verdi.

Kuru tarım bölgesi olan Eskişehir’de son yıllarda artan mısır üzere çok su isteyen eserlerin ekiminin, bu kentin su kaynaklarına bir nevi ihanet olduğunu söyleyen İhtimam, suyun olmadığı yerlerde suya gereksinim duyan bitki çeşitliliğine müsaade verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Tarım alanında eser seçimi ve sulamada yasal düzenlemelerin hemen yapılması gerektiğini vurgulayan İhtimam, “Bölgesel eser siyaseti oluşturulmalı, devlet teşvikleri buna nazaran düzenlenmelidir. Su kadar hayati değer taşıyan besin güvenliğini direkt etkileyen gübre ve ilaç kullanımının denetlenmesine de öncelik verilmeli” dedi.