CHP, Amasra’daki Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ilişkin maden ocağında meydana gelen patlamaya ait Meclis Araştırma Kurulu kurulmasını istedi.

CHP Küme Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla hazırlanan ve TBMM Başkanlığına sunulan önergenin münasebetinde, Türkiye’deki madenlerde, ABD’nin 3, Polonya’nın 5, Avustralya’nın ise 11 katı fazla mevt yaşandığı belirtildi.

Sayıştayın TTK ile Türkiye Kömür İşletmelerine ilişkin ocaklara yönelik raporlarında iş kazası ve iş güvenliğine ait ihtarların dikkate alınmadığının görüldüğü kaydedilen münasebette, “TTK’nın yine yapılandırılması ve TTK’ya ilişkin ocakların modernize edilmesi gerektiğine yönelik 9. Kalkınma Planı’na eklenen aksiyon planının gereği yapılmamış, bu taraftaki hazırlıklar 2017 yılında Plandan çıkarılmıştır.” sözlerine yer verildi.

Türkiye’de başta madenler, tersaneler, inşaatlar olmak üzere tüm iş kollarında iş kazaları ve iş cinayetlerinin azalmak yerine her yıl arttığı belirtilen önergede, şunlar kaydedildi:

“Tüm dünyada önlenebilir hale gelen maden kazaları ve iş kazalarının yaşanmasında Adalet ve Kalkınma Partisinin ve yürütme organının ihmallerinin önemli bir hissesi olduğu kıymetlendirilmektedir. Maden Kanunu, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında 18 kere değiştirilmiş lakin bu değişiklikler yaşanan acıların son bulmasına neden olamamıştır. Yüksek ölümlü kazaların daima tekrarlanıyor oluşu, bu kazaların mukadderat değil cinayet olduğunu göstermektedir. Bu nedenle idari ve siyasi ihmallerin ayrıntılı bir inceleme ve araştırmayla açığa çıkarılması gerekmektedir.”

Parti kümelerinin birebir istikametteki önergeleri, bugün TBMM Genel Konseyinde birleştirilerek görüşülecek.