Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para siyasetinin aktifliğini artırmak gayesiyle uygulamaya aldığı menkul değer tesisinde harcama dokümanı istenen kredilere net tanımlar getirdi.

11 Kasım 2022 tarihli Menkul Uygulama Talimatı’na nazaran, kredi bazında 50 bin lira ve üzerinde olan kredilerden, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan krediler, ihracat kredileri ve yatırım kredileri harcama mukabili kullandırılmaması durumunda menkul değer tesisine tabi olacak.

Bloomberg HT tarafından görülen talimata nazaran, menkul değer tesisi istisnası kapsamında kredilerin harcama mukabili kullandırımı çalışanlara fiyat ödemeleri, hammadde ve orta mal tedariki, nakliyat, sigorta ve navlun üzere ihracata ait hizmet alımları, yatırım malı ve makine alımları, kira ödemeleri, elektrik, su ve doğalgaz faturası ödemeleri, vergi ödemeleri, SGK prim ödemeleri süreçleriyle ilgili dokümanlarla tevsik edilecek.

Türk Parası Değerini Muhafaza Hakkında 32 Sayılı Kararda belirtilen efektif, Döviz, menkul değer, değerli maden, taş ve eşya alımları ile gayrimenkul ve binek taşıt alımları, talih ve talih oyunları harcama mukabili olarak kabul edilmeyecek.

Ödeme farklı para ile yapılabilir

Uygulama kapsamında yalnızca Türk lirası cinsinden harcamalara ait evraklar kabul edilecek. Öteki yandan, firmanın yurt dışından direkt ithal ettiği ürünlerin/hizmetlerin yurt dışındaki tedarikçisi tarafından sağlanan harcama evrakları Türk lirası yahut farklı para ünitesi cinsinden olabilecek.