Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan menkul değer tesisi hakkında bildiriye süreksiz bir unsur ekleyen bildirimine nazaran, 27 Temmuz’a kadar uygulanmak üzere bankalarca hesaplanacak gerçek kişi yabancı para mevduat ve iştirak fonundan TL mevduat ve katılma hesabına ek dönüşüm oranına nazaran 26 Mayıs hesaplama tarihinden itibaren ilgili hesaplama devrinde %10’un altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan meblağ kadar menkul değer bloke olarak tesis edilecek.

Fon büyüklüğünü Merkez Bankası belirleyecek

Bu kapsamda, 28 Temmuz hesaplama tarihinden itibaren %30’un altında kalan bankalar için ek dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat ve iştirak fonu meblağının %10’u oranında ek menkul değer kelam konusu maksada ulaşılıncaya kadar bloke olarak tesis edilecek. Husus kararları, yabancı para cinsinden mevduat ve iştirak fonu büyüklüğü Merkez Bankası’nca belirlenecek fiyatın altında olan bankalara uygulanmayacak.