Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Metot Kanunu Genel Bildirimi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Şubat prestijiyle yürürlüğe girecek düzenlemeyle mükelleflere bildirim kolaylığı getirildi.

Buna nazaran, mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilenler “mükellefler tarafından yapılmış bildirim” olarak kabul edilecek.

Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hususu uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin müracaat evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine yazılı yahut elektronik ortamda intikal ettirecek. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılacak.

​​​​​​​Ticaret Sicili Yönetmeliği mucibince tescil mecburiliği bulunan süreçlerden bildirimin tablosunda yer alanlara ait bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden, kelam konusu süreçlere ait bildirimler de “mükellefler tarafından yapılan bildirim” olarak kabul edilecek. Bu kapsamda kelam konusu süreçler için mükelleflerce ayrıyeten vergi dairesine bildirimde bulunulmasına gerek olmayacak.