Danıştay, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği’nin birtakım fıkralarının iptali talebiyle açılan davada yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

Türk Eğitim-Sen, imtihan koşulu başta olmak üzere öğretmenleri mağdur edecek tarafları bulunduğu savıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun birtakım hususlarının iptal talebiyle Anayasa Mahkemesine götürülmesi ve kanuna dayanarak çıkarılan yönetmelikteki birtakım fıkraların iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı.

Danıştay 2. Dairesi, 12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin dava konusu hususlarının yürütmesinin durdurulması talebini oy birliğiyle reddetti.

Dairenin kararında, yönetmelikteki iptal ve yürütmenin durdurulması istenen hususlarında kamu faydasına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına terslik bulunmadığı, düzenlemelerin, genel ve objektif kuralları içerdiği kaydedildi.

Öğretmenlerin meslek basamaklarında ilerlemesinde, yazılı imtihan sisteminin uygulanmasının, kamu işçi rejiminde aranan ögelerden biri olan “kariyer” temeliyle uyumlu bulunduğu belirtilen kararda, “ücretli öğretmenlikte geçen sürelere” yer verilmemesinin de eksik düzenleme olarak görülmediği aktarıldı.

Daire, sendika tarafından, dava konusu yönetmeliğin iptali istenilen unsurların desteği olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ilgili unsurlarının Anayasa’ya karşıtlık savını ise yerinde görmedi.