Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının “Vergi Yordam Kanunu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğle Bakanlığın, ilgili kanun kapsamında tarifli bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alma yetkisinin metot ve temelleri belirlendi.

Bu kapsamda makul bir taşıt markasının distribütörü niteliğinde bulunmayan münferit ithalatçı mükellefler ve bunların bayileri teminat uygulaması kapsamına alındı. Kapsamda bulunan mükellefler, ithalat yapabilmek için 66 milyon lira teminat vermek zorunda olacak.

Öte yandan birebir bildirimle kelam konusu münferit ithalatçı mükelleflerin, ithalatta özel tüketim vergisi ödemeksizin süreç yapabilmeleri için sahip olması gereken belgeyi alabilmeleri konusunda taşımaları gereken koşullar da belirlendi.

Buna nazaran, bu ithalatçıların, taban 5 milyon lirası ödenmiş sermayeye sahip olmaları, evrak için müracaat tarihinden evvel en az üç takvim yılı boyunca motorlu araç ticaretiyle iştigal etmiş olmaları ve taban beş personel yahut işçi çalıştırmaları gerekecek.

İthalatçıların, haklarında, evrak talep tarihinden evvelki son 5 yıl içinde sahte/yanıltıcı doküman kullanıldığına/düzenlendiğine yahut gümrük yönetimlerince isimli süreç yapılması gerektiği mütalaasıyla isimli makamlara intikal ettirilmiş bir fiilin yahut ithalat sürecinin olduğuna dair tespitte bulunulmamış olması, doküman talep tarihi prestijiyle vergi borcu bulunmaması kriterlerini taşımaları gerekecek.

Teminat verme konusunda yükümlülüğü bulunan mükellefler para, bankalar tarafından verilen süresiz ve kuralsız teminat mektupları, sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve koşulsuz kefalet senetleriyle devlet iç borçlanma senetleri yahut bu senetler yerine düzenlenen evrakları teminat olarak verebilecekler.

Motorlu taşıt imalatçılarıyla yaptıkları yazılı kontratlar kapsamında ilgili taşıt markasına ilişkin motorlu araçların Türkiye’de dağıtımı ve satışı konusunda yetkilendirilmiş olan distribütörler yahut bunların distribütörlük kapsamında bulunan bayileri için ise teminat yükümlülüğü bulunmuyor.

Tebliğ, önümüzdeki ayın başında yürürlüğe girecek.