Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hataları Araştırma Konseyi’nce (MASAK) hazırlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle, cürüm gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy idare şirketlerinden ödeme ile elektronik para kuruluşlarına, yatırım iştiraklerinden sigorta şirketlerine, finansal kiralama kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik tespiti konusunda yapmaları gereken süreçlerde düzenlemeye gidildi.

Söz konusu kuruluşlar, toplam meblağın 185 bin lira ve üzerinde olduğu süreçlerde ya da birbiriyle temaslı birden fazla süreçte toplam süreç fiyatı 185 bin lirayı geçtiğinde, kimliğe ait bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri ismine yahut hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak. Daha evvel bu husustaki nakdî alt hudut 85 bin lira olarak uygulanıyordu.

Ayrıca, elektronik transferlerde süreç fiyatı ya da birbiriyle kontaklı birden fazla sürecin toplam fiyatında kimlik tespitinin ve alınan bilgilerin teyidinin yapılması gereken hudut ise 7 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseltildi.

Yükümlülere bu nakdî hudutlara ahenk süreci konusunda vakit tanımak gayesiyle yönetmelik 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek.