Otomotiv kesimindeki ithalatçılar ve bayisi pozisyonundaki mükelleflere teminat mecburiliği getirildi. Buna nazaran otomotiv ithalatı için 66 milyon lira teminat kural. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının “Vergi Metot Kanunu Genel Tebliği” ile belli bir taşıt markasının distribütörü niteliğinde bulunmayan münferit ithalatçı mükellefler ve bunların bayileri teminat uygulaması kapsamına alındı. Kapsamda bulunan mükellefler, ithalat yapabilmek için 66 milyon lira teminat vermek zorunda olacak.

Ayrıca ithalatçıların, minimum 5 milyon lirası ödenmiş sermayeye sahip olmaları, evrak için müracaat tarihinden evvel en az üç takvim yılı boyunca motorlu araç ticaretiyle iştigal etmiş olmaları ve taban beş personel yahut işçi çalıştırmaları gerekecek. İthalatçıların, haklarında son 5 yıl içinde uydurma evrak kullanıldığına dair yasal süreç ya da adapsız ithalat tespiti varsa bu belgeyi alabilecek. Otomotiv ithalatçısının evrak talep tarihi prestijiyle vergi borcu bulunmaması kriterini taşımaları gerekecek. Bildiri, önümüzdeki ayın başında yürürlüğe girecek.