PepsiCo Vakfı takviyesi ile Şubat 2022’de hayata geçirilen ‘PepsiCo Bilim Kızları Akademisi’ projesinde Türkiye’nin dört yanından farklı üniversitelerde STEM alanında eğitim alan 200 kız öğrenciye Türk Eğitim Vakfı (TEV) üzerinden burs veriliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleşmesine katkı sağlamak için yapılan proje çerçevesinde öğrenciler maddi dayanağın yanı sıra akademik ve şahsî gelişimleri kapsamında çeşitli eğitimler alıyor. Bu projenin en temel gayesi; bayanların STEM alanlarında daha fazla yer almalarını sağlamak.

Alanında uzman isimler ilham seminerleri düzenlendi

PepsiCo bu projede kızların eğitimleri, gelişimlerini ve mesleklerini desteklemek için alanında uzman isimlerle birlikte çalışıyor. Bunların ortasında, karadelikler, nötron yıldızları ve teorik astrofizik konusundaki araştırmaları ile dünya çapında ses getiren bilim bayanı Feryal Özel yer de alıyor. Programda, iki hafta üst üste profesyonel hayata giriş eğitimi sonrasında üç tane ilham seminerleri düzenlendi. Bunlardan birincisi ünlü astrofizikçi Feryal Özel ile gerçekleşti. İkinci hem akademisyen hem de bir teşebbüsçü olan Özge Akbulut bir oburu de bilhassa döngüsel iktisat çalışmalarıyla dikkat çeken Zöhre Kurt ile oldu.

71 ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği teşebbüsleri hayata geçirdi

PepsiCo küresel olarak bugüne kadar gençlerin nitelikli eğitime erişimi ve bu mevzudaki cinsiyet açığının azaltılmasına yönelik projeler hayata geçirdi. PepsiCo ayrıyeten, Milyon Bayana Mentor Hareketi’nin de kıymetli bir destekçisi. PepsiCo, pep+ stratejisi doğrultusunda çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı geliştirerek daha âlâ bir dünya inşa etmek için global maksatlar doğrultusunda bugüne kadar 71 ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği teşebbüslerini hayata geçirdi.

“Temel maksat, bayanların STEM alanında daha fazla yer almalarını sağlamak”

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2011’de ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle, PepsiCo olarak kız öğrencileri desteklemek hedefiyle hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi veren PepsiCo Türkiye Kurumsal Bağlar ve Sürdürülebilirlik Kıdemli Yöneticisi Esra İren, daha yaşanılabilir bir dünya ve daha güzel bir gelecek inşa etmek için çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın geliştirilmesi gerektiğine inan bir kurum oldukların söyledi.

Uzun yıllardır bu anlayışla hareket ettiklerini ve geçen yıl açıkladıkları PepsiCo Müspet stratejileri doğrultusunda bu taraftaki projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini belirten İren, şunları kaydetti: “Özellikle cinsiyet eşitliği ve kız öğrencilerinin gelişimi için yaptığımız çalışmalarla birçok dala rol model olduğumuza inanıyorum. Bu mevzuda gerçekleştirdiğimiz projelerden biri PepsiCo Bilim Kızları Akademisi projesi. Rehber olarak aldığımız ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ alanında başlıklarındaki çalışmalara da katkı sağlayan bu proje çerçevesinde öğrenciler maddi takviyenin yanı sıra akademik ve şahsî gelişimleri kapsamında çeşitli eğitimler alıyor. Bu projenin en temel hedefi; bayanların STEM alanlarında daha fazla yer almalarını sağlamak ve STEM alanlarına iştirakte oluşan toplumsal cinsiyet açığının kapanmasına katkıda bulunmak. Ayrıyeten Milyon Bayana Mentor projemizi de bu kapsamda bursiyerlerimizin kullanımına açtık. Eğitim programını hazırlamadan evvel, kızlarımızla akademik, toplumsal hünerler konusunda gelişimlerine nasıl katkıda bulunacağımızı irdelediğimiz, öğrencilerinde katıldığı toplantılar düzenledik. Burada kızlarımız gereksinim ve beklentilerini tabir ettiler, onların beklentileri çerçevesinde programlar oluşturduk.”

9 kız öğrenci 10 staj programına başladı

Kız öğrencilere takviye olmak için PepsiCo’da staj imkanı sağladıklarını söyleyen İren, “Yaz stajlarını şirketimizde tamamlayan 9 bursiyerimiz var. Şirketimizde staj yapan bursiyerlerimizin içinden bir öğrencimiz fabrikadaki stajının akabinde genel müdürlükte de staj yapma talihine sahip oldu. Bu projemizi önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir bir halde devam ettirmeyi istiyoruz.” Halinde konuştu.

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın ise, “Hayat herkese eşit fırsatlarda imkan sağlamıyor. Bayanlarımızı eğitimde, iş ve toplumsal hayatta belli kalıplara yönlendiren ön yargılar maalesef hala devam ediyor. Türk Eğitim Vakfı olarak bu klasik kalıp yargıları ortadan kaldırmanın yanı sıra çeşitliliği, kapsayıcılığı ve eşitliği teşvik etme konusunda her periyot ve her koşulda üstümüze düşen vazifeleri yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Kız yurtlarımız, hayata geçirdiğimiz burs fonları, projeler ve iş birliklerimiz ile eğitim alan kız öğrencilerimizin eşit fırsatlara sahip olması ismine çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu manada ‘Bilim Kızları Akademisi’ çok bedelli. PepsiCo, öğrencilerimize yalnızca maddi dayanak sağlamak değil, başarılı ve muhtaçlığı olana fırsat eşitliği sağlıyor. Kendi kıssasını yaratmak isteyen kız öğrencilerin gerisindeki rüzgar oluyor. PepsiCo’ya bu yolda Türk Eğitim Vakfı’nı yol arkadaşı seçtikleri için bir sefer daha teşekkür ediyoruz.” açıklamasında bulundu.