Duygu GÖKSU/İZMİR

● Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) ve DÜNYA Gazetesi iş birliğiyle İzmir’de gerçekleştirilen Anadolu Buluşmaları’nda karbon emisyonunun önemli bir biçimde azaltılması ve iklim değişikliği ile tam manasıyla uğraş edilebilmesinin, finansman muhtaçlığı dikkate alınarak ülke genelinde oluşturulacak kapsamlı bir strateji ile mümkün olacağı belirtildi

● Anadolu Buluşmaları’nın konut sahiplerinden TÜRKÇİMENTO İdare Heyeti Lideri Fatih Büyüklük, güç krizine karşın, Türkiye piyasasına neredeyse dünyanın en ucuz çimentosunu sunduklarını vurgulayarak, bölümün önümüzdeki devirde kıymetli teknolojik değişikliklere gitmek zorunda olduğunu söyledi. Büyüklük, “Yeşil finansman modelleri bölüm özelinde oluşturulmalı” dedi.

İzmir’de gerçekleştirilen Anadolu Buluşmaları’nda, çimento kesimindeki son gelişmeler ve hedefl er paylaşıldı. Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİ- MENTO) ve DÜNYA Gazetesi işbirliğiyle Moderatörlüğünü Suat Özyaprak’ın yaptığı panelde TÜRKÇİMENTO İdare Heyeti Lideri Fatih Büyüklük, TÜRKÇİ- MENTO İdare Konseyi Üyeleri Cenker Mirzaoğlu ve Gülant Candaş, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) İdare Şurası Lider Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay ve DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ panelist olarak yer aldı.

Buluşmada panelistler, dünyanın ikinci en büyük çimento ihracatçısı, birebir vakitte Avrupa’nın başkan, dünyanın beşinci büyük üreticisi olan Türk çimento bölümünün temsilcileri, üretimde karbon emisyonunun azaltılması için ülke genelinde kapsamlı bir strateji oluşturulmasını isteyerek, alternatif yakıt kullanımının artırılması gerektiğine dikkat çektiler.

Fatih Büyüklük:

Sektörümüz teknolojik değişikliklere gitmek zorunda

■ Çimento kesiminin büyük değişimlerin eşiğinde olduğunu vurgulayarak kelamlarına başlayan TÜRKÇİMENTO İdare Konseyi Lideri Fatih Büyüklük, “Yılın birinci 8 aylık devrinde Türkiye İhracatçılar Meclisi bilgilerine nazaran çimento kesiminin toplam ihracatı paha bazında %29 artarak 1 milyar 79 milyon dolara çıktı. Toplam ihracat ölçüsü %5,4 gerileyerek 19,6 milyon tona indi. Bu ihracatın 13 milyon tonu çimento; 6,6 milyon tonu klinkerden oluştu” diye konuştu. Güç krizine karşın, Türkiye piyasasına neredeyse dünyanın en ucuz çimentosunu sunduklarının altını çizen Büyüklük, “Bugün 1 litre su, binlerce derecede işlenen ve sayısız süreçten geçerek üretilen 1 kilo çimentodan daha kıymetli. Rusya’nın Avrupa’ya uygulamaya başladığı gaz kesintileri, Avrupa’da elektrik ve kömür fiyatlarını artırdı. Çimento bölümü önümüzdeki devirde değerli teknolojik değişikliklere gitmek zorunda. Yani tüm bu zorluklara karşın yatırım yapmak zorundayız. Bölümümüzün tüm bölümlerce desteklenmesi, bedelinin anlaşılması ve bir haksızlığa uğramaması gerekiyor” dedi. Düşük karbonlu çimento üretimi yolundaki stratejik adımlardan birincisinin, firmaların bir sürdürülebilirlik dönüşüm programına sahip olmaları olduğunu söyleyen Büyüklük, “Geçtiğimiz yıl hazırlanan ‘Düşük Karbonlu Çimento Üretimi Yol Haritası’nın kilometre taşları ortasında, sürdürülebilirlik dönüşüm programının oluşturulması, alternatif yakıt kullanımının artırılması, düşük klinker faktörlü ve alternatif hammaddeli çimento üretilmesi, yeni teknolojilerin uygulanması üzere çeşitli sistemleri sayabiliriz. Emisyonların önemli bir biçimde azaltılması ve iklim değişikliği ile tam manasıyla çaba edilebilmesi, lakin ve lakin finansman muhtaçlığı dikkate alınarak ülke genelinde oluşturulacak kapsamlı bir strateji ile mümkün olur. Devlet teşvikleri yanında yeşil finansman modellerinin çimento bölümü özelinde oluşturulması stratejik önemde” değerlendirmelerinde bulundu.

Alternatif yakıtla ithal yakıt tasarrufu sağlanıyor

Sektörde güç verimliliği yatırımları, biyokütle kullanımı, atık ısıdan elektrik üretimi, katkılı çimento üretimi bahislerinde kıymetli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Büyüklük, “Alternatif güç kaynaklarına muhtaçlığımız var. Bunun için tahlil tekliflerimizden biri; biyokütle içeren alternatif yakıt ithalatı. TÜRKÇİMENTO üyeleri 2021’de 2,8 milyon ton alternatif hammadde, 1,5 milyon ton alternatif yakıt kullanarak; 740 bin ton petrol koku eş kıymetinde ithal yakıt tasarrufu sağladı. Ayrıyeten, atık ısıdan elektrik üretiminde 16 fabrikada, 25 hatta şurası atık ısı geri kazanım tesisleriyle 141,5 MW heyeti güce ulaştık. Bu sayede 570 bin hanenin günlük tüketimine denk gelen elektrik gücü muhtaçlığı yalnızca prosesten çıkan atık ısı ile karşılanıyor. Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon gayesinin ve sürdürülebilir kalkınma siyasetlerinin belirlenmesinde dal ismine katkı vermeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu. Her yıl asfalt yol inşası için milyonlarca ton petrol türevi ithal eden Türkiye’nin, yol muhtaçlığının değerli bir kısmını büsbütün yerli çimento ile karşılayabileceğine dikkat çeken Büyüklük, TÜRKÇİMENTO olarak ‘Beton Yollar’ konusunun üzerinde kıymetle durduklarını belirtti.

Volkan Bozay:

Düşük karbonlu yol haritamızı güncellememiz gerekecek

■ Dünyadaki karbon emisyonunun yaklaşık yüzde 50’sine Çin, Amerika, Hindistan ve Avrupa Birliği’nin neden olduğunu söyleyen TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay, “Türkiye için planlama çok değerli. Akılcı olmamız ve hususun stratejik kıymetini fark etmemiz lazım. Yalnızca ihracata yönelik tedbirlerin alınması kâfi değil. Türkiye’nin kalkınma modelinde çimentonun sahiden değerli bir hissesi olacağının şuurundayız. AB yeni alternatif yakıtlar konusunda ilerliyor. Bizim de mevzuyu düzgün tahlil etmemiz lazım. Karbon emisyonuna bakınca, Çin’de 9.7 ton, Amerika’da 19.8 ton, Avrupa Birliği’nde 6.1 ton ve Türkiye’de 6.3 ton. Lakin gelişmekte olan bir ülke olarak bizde artış trendi var. Ekonomik modelimizi de buna nazaran oluşturmalıyız. Büyük resmi görmek önemli” dedi. Türkiye’nin alternatif yakıt potansiyelinin çok yüksek olduğunu tabir eden Bozay, “Geçmiş devirlerde Avrupa alternatif yakıt ve hammadde için çalışmalarına erken ve teşviklerle başladı. Karbon yakalama ve içeriye koymanın ehemmiyetini anlayacağız. Bizler de TÜRKÇİMENTO olarak bunların planlarını yaptık. Türkiye’nin ulusal emisyon ticaret sistemini düzgün bir halde organize etmesi gerekiyor. Avrupa’da 2021’de yaratılan fonla bölümün ödemesi gereken yaklaşık 5,9 milyar euroydu. Bölüm yalnızca 750 milyon Euro ödedi. Gerisi projelerin finansmanı için kullanıldı. Türkiye’nin de bu türlü bir finansman sistemini kurmaya muhtaçlığı var. Önümüzdeki periyotta düşük karbonlu yol haritamızı güncellememiz gerekecek. Karbon emisyonunun nasıl azaltılacağına dair konut ödevimizi güzel yapmış bir sektörüz” sözlerini kullandı.

Cenker Mirzaoğlu:

Karbon ayak izimizi yüzde 30 azaltıyoruz

■ Çimentaş’ın güç piyasalarında güç krizlerinde nasıl adapte olduğunu aktaran TÜRKÇİMENTO İdare Konseyi Üyesi ve Çimentaş Küme CEO’su Cenker Mirzaoğlu, “Uluslararası bir kurum olmamız, trendleri merkezinde takip etmemize büyük katkı sağlıyor. Alternatif senaryolar üretiyoruz. Çok atik davranıyoruz. Küresel arz-talep dengesizliklerinden kaynaklanan bozulmaları minimize edebiliyoruz. 2030’a kadar çimentodaki karbon ayak izimizi yüzde 30 azaltmayı hedefliyoruz. Maksadımıza teknolojik alt yapımız, yenilikçi eser ve teknolojilerle ulaşacağız. Patentli ve geleceğin çimentosu niteliğinde bir eser geliştirdik. Yakın vakitte faaliyette olduğumuz bölgelerde yeni eserlerin lansmanını yapıyor olacağız” açıklamalarında bulundu. Dünyanın her tarafında kullanılan klinkerin, fırında yüksek sıcaklıkla birlikte kimyasal tepki sonucunda karbondioksit meydana geldiğini, bunun da karbondioksitin toplam salınımın yüzde 65’ini oluşturduğunu aktaran Mirzaoğlu, “Biz de ayak izimizi azaltmak için yakıt tarafından yani geri kalan yüzde 35’ten bahsediyoruz. Daha az klinker kullanarak birebir çimentoyu ortaya çıkarabilmek, daha az yakıt kullanarak ya da daha çok alternatif yakıtla bunu engellemek kıymetli. Bugünkü teknoloji ile karbondioksiti büsbütün ortadan kaldırmak mümkün değil. Dünya, artık karbondioksitin yakalanması ile ilgili teknolojiler üzerinde çalışıyor. Düne kadar teoride olan teknikler bugün artık pratikte var. Lakin bütün dünyada bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar. Biz de yakıt optimizasyon ve eser çeşitliliği boyutunda şirket olarak aksiyonlarımızı aldık. Ayrıyeten, 3 yıl içerisinde yaklaşık 100 milyon Euroluk yatırımı bütçeledik ve adımlarımızı atıyoruz” sözlerini kullandı.

Gülant Candaş:

300 bin ton karbondioksit emisyonu engellendi

■ Doğal kaynakların şuurlu kullanılmasına azami çaba gösterdiklerine dikkat çeken TÜRKÇİMENTO İdare Heyeti Üyesi ve Batı Anadolu Kümesi İdare Heyeti Lider Yardımcısı Gülant Candaş, “Düşük karbon salınımına odaklanarak TS EN 197-5 standardı kapsamında Türkiye’nin birinci akredite sertifikalı CEM II/C çimentosu üretimini gerçekleştirdik. Çok düşük karbon salınımlı bu çimentoyu yapısal beton üretimlerinde kullandık. Bu adımlara yenilerini eklemek ismine çalışmalarımızı soluksuz sürdürüyoruz. Yalnızca geçen yıl kuruluşumuza ilişkin döner fırınlarda yakılarak bertaraf edilen alternatif yakıtlar sayesinde yaklaşık 11 bin ton fosil yakıt kaynaklı karbondioksit tasarrufu sağlandı. Ayrıyeten 2012’den bu yana kullanmakta olduğumuz atık ısıdan güç üretimi ile elektrik tüketiminin İzmir fabrikamızda %30,u, Söke fabrikamızda %17,5’i geri kazanımla karşılandı, yaklaşık 300 bin ton karbondioksit emisyonu engellendi” diye konuştu. Dünyada 2020’de yaklaşık 4,2 milyar ton çimento ve 14 milyar m3 beton üretimi gerçekleştirildiğini aktaran Candaş, “Türkiye’de ise 2021’de yaklaşık 60 milyon ton çimento iç satışı, 29 milyon ton çimento ve klinker ihracatı gerçekleştirildi. Ege Bölgesi’nde ise ihracat dâhil toplamda yaklaşık 9 milyon ton satış oldu. Ege’deki satışın %45’inden fazlasını Batı Anadolu Kümesi olarak sağladık” dedi.

İbrahim Gökçüoğlu:

Fiyat artışları yatırım kararlarını erteletti

■ Her bir dalın artan maliyetler nedeniyle önemli baskı altındayken beton, çimento ve demirdeki fiyat artışlarının yatırım kararlarını ötelediğini söyleyen EBSO İdare Şurası Lider Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu, “İzmir’de ihracat 2021’de yıllık bazda %27 artışla 14,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken; ithalat ise %29 artışla 10,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu açıdan, değerli bir avantaj olarak İzmir, 2021’de 3,8 milyar dolar dış ticaret fazlası ile net ihracatçı bir kent. Türkiye toplam ihracatının da %6,5’ini gerçekleştirerek, İstanbul’dan sonra en çok ihracat yapan ikinci ildir. İzmir, vergi gelirlerinin toplam tahsilat içindeki hissesinde da %11,4’lük oranla, İstanbul’dan sonra ikinci vilayet pozisyonunda bulunuyor” dedi. Enflasyonun üretimin önündeki en kıymetli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Gökçüoğlu “Kanunen enflasyon iki yıl üst üste yüzde 100’ün üzerinde çıkarsa bilançolarda enflasyon muhasebesine geçilmesi gerekiyor. Lakin bu uygulanmıyor. Bu nedenle sanal karlar ve sanal vergilerle teknik iflasların eşiğinde birçok firma bulunuyor. Bu sürdürülebilir değil” diye konuştu. Gökçüoğlu, Türkiye’nin birinci ve tek bölge sanayi odası kimliğiyle öne çıkan EBSO’nun, 53 daldan 5 bin 500 üyeyle kent ve bölge endüstrisinin geliştirilmesi için hizmet verdiğini vurguladı.

Hakan Güldağ:

Adımlar bütünlükle atılmalı

■ Atlantik’in iki yakası açısından yeşil mutabakatla birlikte yeni bir ticaret ve sanayi üssü oluşturulmaya başlandığını söz eden DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ, “Dünya iktisadının yüzde 50’sine sahip olan Amerika ve Avrupa uymamız gereken kuralları koyuyor. Batı, kendisini yeşil teknolojilerle dönüştürmeye çalışıyor. Bilhassa hidrojene büyük yatırımlar yapıyorlar” dedi. Dünya Bankası’nın, Almanya ve Fransa’nın katkılarıyla 2,3 milyar dolarlık krediyi Türkiye için hazırladığını söyleyen Güldağ, “Toplumsal yapı olarak döngüsel iktisada uzak değiliz. Herkes bir şeyler yapıyor lakin yapılanlar bütünlükle düzenlenmeli. Türkiye döngüsel iktisat üzerinden yeni projeler ortaya koymalı. Dünyadan bunun için her türlü kaynağı bulmak mümkün görünüyor. Aklımızı diğerine emanet etmeden, kendi omuzlarımız üzerinde taşırsak gereksinimlerimizi karşılayabiliriz” dedi. Sudan sonra en çok kullanılan ikinci meta olan çimentonun gücüne dikkat çeken Güldağ, inşaat ve endüstrinin karşı karşıya getirilmesinin hakikat olmadığını, akıllı kentleri teşvik eden bir sistemin gündeme getirilmesi gerektiğini ve inşaat materyalleri dalının böylelikle dünyadaki liderliğini koruyacağını kelamlarına ekledi.

SAKIZ AĞACI PROJESİ BAŞLADI

TÜRKÇİMENTO Sakız Ağacı Ağaçlandırması Projesi’nin lansmanı gerçekleştirildi. Ege Orman Vakfı dayanağıyla TÜRKÇİMENTO’nun Foça’da yaptığı 250 ağaçlık proje ile mahallî halk ve bilhassa bayanlar için istihdam sağlanacak. Lansman toplantısında konuşan Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, “Sakızın değerini hepimiz biliyoruz. Sakız, Ege ve Akdeniz’in en değerli endemik bitki çeşitlerinden bir tanesi. Bu bölgede maalesef sakız ağaçlarını yok etmişiz. Artık çoğaltmak için çalışıyoruz. Bu ağaçlar bu sene 3 yaşındalar. Bir ağaçtan 300 ile 500 gram ortasında randıman alınıyor ve 1 kilogram sakız 100 Euro. Sakız her alanda kullanılan bedelli bir ürün” dedi.