Reel Kesim İtimat Endeksi’nde (RKGE) düşüş sürüyor. RKGE, eylül ayında bir evvelki aya nazaran 2,2 puan azalarak 99,9 oldu. Endeks, böylelikle Temmuz 2020’deki 103,7 düzeyinin altındaki seyrini devam ettirdi. Öbür yandan Gerçek Kesim İtimat Endeksi, beş aydır aralıksız düşüş kaydediyor. Endeks, nisan ayındaki 109,7 düzeyinden bu yana aşağı taraflı seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Gerçek Kesim İtimat Endeksi açıklandı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat endüstrinde faaliyet gösteren 1.744 iş yerinin karşılıklarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna nazaran, RKGE eylülde bir evvelki aya kıyasla 2,2 puan azalarak 99,9 düzeyinde gerçekleşti. Tıpkı devirde mevsimsellikten arındırılmış gerçek kesim itimat endeksi (RKGE-MA) ise 1,2 puan düşüşle 100,2’ye geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat ve sabit sermaye yatırım harcamasına ait değerlendirmeler endeksi artış tarafında, mevcut toplam sipariş ölçüsü, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş ölçüsü ve son üç aydaki toplam sipariş ölçüsüne ait değerlendirmeler ise endeksi azalış istikametinde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmeler

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine dönerken, iç piyasa sipariş ölçüsünde azalış bildirenler lehine olan seyir bir evvelki aya nazaran zayıfladı. İhracat sipariş ölçüsünde ise azalış bildirenler lehine olan seyir bir evvelki aya nazaran güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu istikametindeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının düzeyinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu istikametindeki değerlendirmeler güçlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş ölçüsü ve ihracat sipariş ölçüsünde artış bekleyenler lehine olan seyir bir evvelki aya nazaran zayıfladı. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ait artış taraflı beklentiler bir evvelki aya nazaran güçlenirken, gelecek üç aydaki istihdama ait artış istikametli beklentiler ise bir evvelki aya nazaran zayıfladı.

ÜFE beklentisi yüzde 90,8’e yükseldi

Ortalama ünite maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir ve gelecek üç aydaki satış fiyatına ait artış istikametli beklentiler güçlendi.

Gelecek on iki aylık periyot sonu prestijiyle yıllık ÜFE beklentisi bir evvelki aya nazaran 3,1 puan artarak yüzde 90,8 düzeyinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi kısmındaki genel gidişat konusunda, bir evvelki aya kıyasla daha optimist olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,9‘a, tıpkı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 70,7’ye yükselirken, daha karamsar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 22,4‘e geriledi.