YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı İştiraklerinin 2023 Yılına İlişkin Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6206)
–– Beşeri Tıbbi Eserlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6207)
–– Ülkemizden Pakistan İslam Cumhuriyeti’ne Gönderilecek İnsani Yardım Gereçlerinin Demiryoluyla Sevki Hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Nakliyecilik A.Ş.’nin Görevlendirilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 6208)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2022/30)
–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 11/10/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-67 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri