YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– İştirak Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Hareket Programına İlişkin Finansman Mutabakatında Değişiklik Yapılmasına Ait Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Kurulu Ortasında 12/8/2022 ve 31/8/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6090)
–– İştirak Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına İlişkin Finansman Mutabakatında Değişiklik Yapılmasına Ait Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komitesi Ortasında 14/7/2022 ve 5/8/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6091)

YÖNETMELİKLER

–– Tapu Planlarında Yanılma Hududunun Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
–– İstanbul Kültür Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Karayolu Dışı Taşınabilir Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Emisyon Limitleri ve Tip Onayı Hakkında Teknik ve Genel Gerekliliklere Dair Bildiri (2017/654/AB) (SGM: 2021/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2022/35)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/7/2022 Tarihli ve 2021/11655 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri