Resmi Gazete’de bugün – 29 Mayıs 2023

YÖNETMELİK

– Ankara Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

TEBLİĞLER

– İthalatta nezaret uygulanmasına ait tebliğ

– İthalatta nezaret uygulanmasına ait bildirimlerde değişiklik yapılmasına dair tebliğler

Resmi Gazete’de 28 Mayıs 2023

YÖNETMELİKLER

– Birtakım üniversitelere ilişkin yönetmelikler

Resmi Gazete’de 27 Mayıs 2023

YÖNETMELİKLER

– Mali Cürümleri Araştırma Şurası Başkanlığı elektronik tebligat sistemine ait yöntem ve asıllar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ait yükümlülüklere ahenk programı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Üremeye yardımcı tedavi uygulamaları ve üremeye yardımcı tedavi merkezleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Doğal gaz piyasası tarifeler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ait yönetmelik

– Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında çalıştırılacak yerli kontratlı işçi hakkında yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

– Beşeri tıbbi eserlerin klinik araştırmaları hakkında yönetmelik

– Beşeri tıbbi eserler ruhsatlandırma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Eczacılar ve eczaneler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– İleri tedavi tıbbi eserler ruhsatlandırma yönetmeliği

– Vakıf yükseköğretim kurumlarında teminat hesabının açılması, işletilmesi, izlenmesi ve kontrolü hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

KURUL KARARI

– Güç Piyasası Düzenleme Konseyi’ne ilişkin karar

KARAR

– Yönetim mahkemelerinin kurulmasına ait karar (Haberi yazan Mehmet Dinar)