Konuya ait Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, Baklan İlçesi Doğal Gaz Boru Sınırı Projesi’nin imali emeliyle kimi taşınmazlar ile kelam konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, güç nakil çizgileri, katodik müdafaa çizgileri ve anot yataklarının imali gayesiyle gereksinim duyulan taşınmazlar, mülkiyet biçiminde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Çizgileri İle Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından istimlak edilecek.

Adana, Ankara, Aydın, Bilecik, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kilis, Kütahya, Mersin ve Zonguldak’ta güç nakil sınırlarının üretimi gayesiyle birtakım taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet halinde, çizgi emniyet alanları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ilişkin “380 kV İçdaş-Lapseki-3 Güç İletim Çizgisi Projesi” kapsamında kimi taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet halinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından istimlak edilecek.