Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Naylon ve Başka Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Tedbiri Uygulanmasına Ait Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Naylon yahut başka poliamidlerden üretilmiş ipliklerin ithalatında kilogram başına ek mali yükümlülük alınması kararlaştırıldı.

Karar kapsamında, 5402.31, 5402.32.00.00, 5402.45 ve 5402.61 Gümrük Tarife Dürümlü iplik ithalatında 3 yıl mühletle korunma tedbiri getirildi.

Korunma tedbiri 21 Kasım 2022’de başlayacak. Tedbirin birinci yılında kilogram başına 0.07 ile 0.27 dolar ortasında değişen ek mali yükümlülük alınacak.

21 Kasım 2023’te başlayacak 2. devirde ek mali yükümlülük 0.06-0.26 dolar, 21 Kasım 2024’te başlayacak 3. devirde ise 0.05-0.25 dolar ortasında olacak.

Ek mali yükümlülük, ithalattan alınan gümrük vergileri ve öbür mali yükümlülüklerden farklı olarak tahsil edilecek ve genel bütçeye irat kaydedilecek. Avrupa ülkeleri dışında yüklü Güney Amerika, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin bulunduğu bölgelerden yapılan ithalat için 3 yıllık periyot boyunca, ek mali yükümlülükten muaf olarak 2986 tonluk tarife kontenjanı açılacak.