Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın Gelir Vergileri Genel Bildirimi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, sigorta şirketlerince rücu ve sovtaj süreçleri sonucunda lehe alınan paraların BSMV istikametinden vergilendirilmesine ait açıklamaların yapılması amaçlanıyor.

Sigortacılık mevzuatı gereği sigorta şirketleri, kaza sonucu ağır yahut tam hasara uğrayan malları, kaza öncesi rayiç bedeliyle tazmin ediyor. Kaza öncesi sovtaj bedeli tazmin etmekle yükümlü olan sigorta şirketleri, bunun vergilemesinde tereddüt yaşayabiliyor. Bu tereddütleri giderecek biçimde düzenleme yapılarak, ileride oluşabilecek yönetim ile sigorta şirketleri ortasındaki ihtilafın önüne geçilmiş oldu.

Bu kapsamda, düzenleme ile sigorta şirketlerinin rücu ve sovtaj süreçleri sonucunda gelir elde etmeleri halinde BSMV hesaplayacağı, aksi halde ise BSMV hesaplamayacağı konusuna açıklık getirildi.