Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran kurucu kurum ve kuruluşlarca, katılma hissesi oranına nazaran müteşebbis heyette temsil edileceği her bir temsilci için yatırılması gereken meblağ, müracaat etabında değil, kuruluş protokolünün onayı etabında verilecek.

Ayrı kısımlarda kümelenmek suretiyle besi ve süt sığırcılığı faaliyetleri birebir TDİOSB’de yapılabilecek. Ayrıyeten bitkisel üretimde her bir sera işletmesi için ayrılacak parsel büyüklüğü 25 dekardan 10 dekara düşürüldü.

Yönetmeliğe, kuruluş evresinde belirlenen üretim konusunun, gereksinim duyulması halinde, projenin devamlılığının sağlanması açısından Bakanlık onayı ile değiştirilebilmesine yönelik karar eklendi.

TDİOSB genel yerleşim planının “TDİOSB alanının tamamının hukukî kişilik ismine tescilinden sonra hazırlanması” istikametindeki sınırlayıcı kararda, sürecin uzamaması için düzenleme yapıldı. Karar, hukukî kişilik kazanılmasından sonra süreçlere başlanabilmesi için “yeri mutlaklaşan TDİOSB alanında” olarak değiştirildi.

Hayvan refahının sağlanmasına yönelik üstyapı projelerinin hazırlanmasında dikkate alınacak ölçü kriterlerine, küçükbaş hayvan barınaklarıyla ilgili konular dahil edildi. Süt sığırı ve besi sığırı barınakları ile ilgili kriterlerde düzenleme yapıldı.

“Barınaklar ortasında en az 50 metre aralık bırakılması” istikametindeki karar, uygulamada kahırlara sebep olduğundan 25 metreye düşürüldü.

Öte yandan, projelerin kesintiye uğramaması açısından, muhtaçlık duyulması halinde, imar uygulaması etaplar halinde yapılabilecek.