Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, inşaat kesiminden çimento ve klinker tedariki kasveti konusunda ağır bildirimler geldiği ve son aylarda bu eserlerde fiyat artışları gözlemlendiği belirtilip, “Bu eserlerin fiyat artışlarının önüne geçilebilmesini ve yurt içi tedarikinin rahatlatılmasına yönelik gereksinim duyulabilecek önlemler Bakanlığımızca gecikmeksizin alınacaktır” denildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“- Ekonomimiz içerisinde kıymetli bir yüke sahip olan, direkt ve dolaylı olarak birçok kesimi ve vatandaşlarımızın refahını yakından ilgilendiren inşaat kesimimizdeki gelişmeler Bakanlığımızca yakından takip edilmekte ve dış ticaret boyutuyla da ayrıyeten izlenmektedir.

– İnşaat bölümünde ağır olarak kullanılan çimento ve klinker ihracatının öncelikli olarak yurt içi talebin karşılanması maksadıyla yakından takip edilerek gerekli önlemlerin vaktinde alınabilmesini teminen, bu eserler “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi” ne 4 Eylül 2021 tarihinde eklenmişti.

– Kelam konusu eserlerin yurt içi tedarikinde son periyotta kahır yaşandığına dair Bakanlığımıza vaki ağır bildirimler ile anılan eserlerin özellikle son 1-2 aydır yurtiçi satış fiyatlarında Bakanlığımızca gözlemlenen artışlar nedeniyle, bu eserlerin fiyat artışlarının önüne geçilebilmesini ve yurt içi tedarikinin rahatlatılmasına yönelik gereksinim duyulabilecek önlemler Bakanlığımızca gecikmeksizin alınacaktır. Bu önlemlerin piyasada yaratacağı Bakanlığımızca beklenen olumlu tesirlerinin istenilen seviyede olmaması halinde alınmış önlemlere ek ayrıca tedbirlerin alınmasından imtina edilmeyeceğinin de ilgili tarafların bilgisine sunulmasında yarar görülmektedir.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.”