Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildiri, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğle, cam liflerinden uzunluğu 50 milimetreyi geçmeyen kırpılmış iplikler, fitiller, başka iplikler ve şeritler, mekanik ve kimyasal olarak bağlanmış destek katmanları, başkaları, dokumaya elverişli lifler ve cam liflerden keçeler olarak isimlendirilen eserlerin ithalatında ileriye yönelik yürütülecek nezaret uygulamasına ait metot ve temeller belirlendi.

Buna nazaran, kelam konusu eserlerde kilogram başına 2 doların altında ünite gümrük değeri olan eşyaların ithalatında nezaret uygulamasına gidilecek.

Belirtilen eşyalar fakat İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek nezaret dokümanıyla ithal edilebilecek.

Tebliğ 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Öte yandan, İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listedeki birtakım eser ve materyallerin GTİP satırları ile dipnotlarda değişikliğe gidildi.