Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara nazaran, bir şoför, kiraladığı araçla fiyatlı otoyoldan ihlalli geçiş yaptı. Otoyolu işleten şirket, araç sahibi hakkında Bakırköy 7. İcra Müdürlüğünde icra takibi başlattı.

Araç sahibinin buna itirazı üzerine mahkeme, icra takibinde yanlış bireye hasımlık yöneltildiği, geçiş fiyatından aracı kiralayanın sorumlu olduğu gerekçesiyle ret kararı verdi.

Adalet Bakanlığının kanun faydasına bozma istemi üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sonuca tesirli olmamak üzere kararın kanun faydasına bozulmasına hükmetti.

Bozma kararının münasebetinde, Türk Borçlar Kanunu gereği kiralananla ilgili zarurî sigorta, vergi ve gibisi yükümlülüklerin aksi kararlaştırılmadığı sürece kiraya verenin sorumluğunda olduğu belirtildi.

Bunun dışındaki her türlü harç, fon, masraf ve fiyatların kiracıya ilişkin olduğu aktarılan kararda, “Kiralayanın bunları talep ve tahsile yetkili olduğu düzenlenmiştir. Böylelikle kiralayan/araç maliki kelam konusu ödemeleri yaparak mukavele kararları uyarınca kiracıya rücu ettirme imkanına sahip olabilmektedir.” sözleri kullanıldı.

Uyuşmazlık konusu olayda, ihlalli geçişten kaynaklanan alacak nedeniyle araç sahibine hasımlık yöneltilebileceği bildirilen kararda, mahkemece “husumet yokluğu” sebebiyle davanın reddine karar verilmesinin yordam ve yasaya muhalif olduğu kaydedildi.