Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Paris’te açılan davalara ait açıklama yaptı. Açıklamada, hakkında mutlaklaşmış 47 yılı aşan mahpus cezası bulunan Cem Uzan’ın Fransa’da Türkiye aleyhine açtığı ve kaybettiği dava sayısının 20’yi bulduğu belirtildi.

İmar Bankası ile ilgili olarak Uzanlar aleyhine açılan ve mutlaklaşan mahkeme kararlarının Fransa’da geçerli olabilmesi için TMSF tarafından 2017’de davaların açılmaya başlandığı anımsatılan açıklamada, “Uzanlar, ihtiyati önlemlerin kaldırılması ve Paris’te açılan davaların reddedilmesi için teşebbüslerde bulunuyor. Ancak kelam konusu teşebbüslerinin birden fazla bugüne kadar hem Paris mahallî mahkemeleri hem de temyiz mahkemelerince reddedildi. Davaları kaybettiği için Cem Uzan’ın Fransa’daki mal varlığı ve banka hesapları üzerindeki ihtiyati önlem kararı devam ediyor.” denildi.

“Uzan ailesinin sebep olduğu ziyan asgarî 17 milyar dolar”

Açıklamada, Cem Uzan ve ailesinin idaresinde bulunan İmar Bankası’nda ikili kayıt tutulmasının yaklaşık 6,5 milyar dolarlık kamu ziyanına sebep olduğu ve oluşan zararın halkın vergileriyle karşılandığı belirtildi.

Söz konusu ziyan fiyatı için TMSF’nin Hazine’den borçlandığı ve İmar Bankası’nın mağdur ettiği bireylere parasını geri ödeyebildiği anımsatılan açıklamada, Uzan ailesinin sebep olduğu bu kamu ziyanının, Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne (DİBS) endekslendiğinde bugünün parasıyla yaklaşık 17 milyar dolara karşılık geldiği bildirildi.

Cem Uzan’ın İmar Bankası yolsuzluğunda sorumluluktan kurtulmak için geriye dönük yaptırdığı süreçler tespit edilince bu usulsüzlük için de Cem Uzan hakkında mahkumiyet kararı verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davalar sonucunda Cem Uzan, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, kabahat işlemek maksadıyla örgüt kurma ve yönetme, resmi evrak düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden mahrum bırakmaktan hatalı bulundu. Mutlaklaşmış 47 yıl 5 ay 20 günlük mahpus cezasına çarptırıldı.”

TMSF’nin, Uzanların mal varlıklarını satarak sebep oldukları kamu ziyanını tahsil etmek için yurt dışında da hukuk gayreti verdiği bildirilen açıklamada, Uzan ailesinin Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik ile ilgili açtığı, faizleriyle birlikte 23,5 milyar doları bulan Libananco davasının da Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlandığı anımsatıldı.