Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Lideri Erdal Eren, bu yıl “8 Kasım Dünya Şehircilik Günü”nün global çapta epeyce güçlü bir görünümde kutlanacağını söyledi.

Dünyada kentleşme süratle sürerken global iklim kriziyle birlikte “sürdürülebilir şehirler” için alınması gereken tedbirlerin aciliyet kazandığına dikkati çeken Eren, “Nitekim kent ve metropoller, sahip oldukları binaların inşa ve işletim süreçleri ile global karbon emisyonunun yüzde 40’ından sorumlu tutulmaktadır. Başka taraftan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın güç alanında yeni dinamiklerle yeşil dönüşüm teşebbüslerinde belirsizlikler yarattığı da izlenmektedir. Türk inşaat dalının çatı kuruluşu olarak, ülkemizde sarsıntı gerçeği ve süratli kentleşme olgusuyla kentsel dönüşüm gereksiniminin afet odaklı biçimde ve vakit kaybetmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamaktayız.” dedi.

Yapı güvenliğinin gelecek jenerasyonlara karşı da en büyük sorumluluk olduğunu belirten Eren, bu çerçevede Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması düzenlemesinin faal biçimde uygulanarak geliştirilmesi ve ülkedeki kontrol sistemi düzeneklerinin güçlendirilmesi gerektiğini lisana getirdi.

“Yeni finansman araçlarına gereksinim daha fazla gündeme gelecek”

Kentsel dönüşüm kapsamında yarının muhtaçlıklarını göz önüne alan etraf, sıhhat, eğitim, ulaşım, spor ve idari altyapıları ile yaşanabilir kentlerin hedeflenmesi gerektiğini vurgulayan Eren, şöyle konuştu:

“Dikey yapılaşma tercihleri tarihi ve çevresel doku gözetilerek değerlendirilmeli, imar değişikliği uygulamaları kamu vicdanını zedeleyen, şahıslara özel değerlendirmelerden arındırılmalıdır. Yaklaşık 6,5 milyon riskli yapıda dönüşüm için ise finansman konusu ön planda olup, geçen periyotta sonlu da olsa çeşitli takviyeler ortaya konulmuştur. Önümüzdeki devirde kentsel dönüşümün hızlanması muhtaçlığı çerçevesinde yeni finansman araçlarına gereksinim daha fazla gündeme gelecektir.”

TMB Lideri Eren, bu süreçte ülke için “yeşil dönüşüm” yükümlülüklerinin de artık gündemde olduğuna işaret ederek, dünyanın dikkatinin şu anda Mısır’da başlayan 27’nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) olduğunu söyledi.

“Yeşil binalar desteklenmeli”

Paris İklim Muahedesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı süreci kapsamında Türkiye’nin net sıfır karbon emisyonu gayesini 2053 yılı olarak açıkladığını anımsatan Eren, şunları kaydetti:

“Özel dalımız için yeni bir değişim süreci başlarken yapılı etraftan kaynaklanan karbon emisyonunun azaltılması için ulusal bazda bütüncül bir yaklaşımla binaların tasarımı, gereç seçimi, inşası, kullanımı ve yıkımı süreçlerini kapsayan yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yeşil bina ve verimli güç teknolojileri kullanımı ve bu gayeye yönelik yenilikçi-yaratıcı projeler öncelikli olarak desteklenmelidir. Sürdürülebilir akıllı ulaşım altyapısının oluşturulması açısından da kesim öne çıkmaktadır. Bununla birlikte inşaat faaliyetlerinin dönüşümünde şirketler için başta karbon vergisinin getireceği yükten kaygı edilmektedir. Bu çerçevede yeşil finansman araçları konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızın standart belirleme çalışmalarına başlaması ise değerli olup süreç hızlandırılmalıdır. İlgili çalışma kümelerinde bölümümüzü temsil eden Birliğimiz, Paris İklim Mutabakatı çerçevesinde kurulmuş global bir platform olan GlobalABC’ye (Global Alliance For Buildings and Construction) de ülkemizden üye birinci kuruluş olmuştur. GlobalABC’nin ülkelerin düşük karbonlu ve sağlam binalara yönlendirilmesi yoluyla global dönüşümün hızlandırılması istikametindeki çalışmalarını yakından takip ediyoruz.”