Türkiye İstatistik Kurumu (TÜK), 2021 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Buna nazaran, gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2021’de bir evvelki yıla nazaran 26 milyar 965 milyon lira artarak 81 milyar 922 milyon liraya çıktı.

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2020’de yüzde 1,09 iken, 2021’de 7 trilyon 248 milyar 789 milyon liralık GSYH içindeki oranı yüzde 1,13’e yükseldi.

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 70,7 ile en büyük hisseye sahip oldu. Bunu yüzde 23,7 ile yükseköğretim takip etti. Kâr hedefi olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki hissesi ise yüzde 5,6 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde işçi harcamaları yüzde 49,5 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

Ar-Ge harcamalarının 2021’de yüzde 62,4’ü mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken genel devlet Ar-Ge harcamalarının yüzde 25,1’ini, yükseköğretim yüzde 10,6’sını, yurt dışı kaynaklar yüzde 1,9’unu ve başka yurt içi kaynaklar yaklaşık olarak yüzde 0,04’ünü finanse etti.

Ar-Ge çalışanı sayısı 222 bine yaklaştı

Tam vakit muadili (TZE) cinsinden 2021’de toplam 221 bin 811 kişi Ar-Ge işçisi olarak çalıştı. Kesimler prestijiyle dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge çalışanının 2021’de yüzde 67,4’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 28,2’si yükseköğretimde ve yüzde 4,4’ü kar gayesi olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet dalında yer aldı.

TZE cinsinden bayan Ar-Ge işçi sayısı, 2021’de 71 bin 301 kişi ile toplam Ar-Ge işçi sayısının yüzde 32,1’ini oluşturdu. Kesimler prestiji ile TZE cinsinden bayan Ar-Ge işçi oranı yükseköğretimde yüzde 45,7, kar maksadı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlette yüzde 30,4, mali ve mali olmayan şirketlerde ise yüzde 26,6 oldu.

Personelin yüzde 32,2’i doktora eğitim seviyesine sahip

Ar-Ge işçisi tahsil durumuna nazaran incelendiğinde, Ar-Ge çalışanının yüzde 34,9’unun lisans eğitim seviyesine sahip olduğu görüldü. Bunu yüzde 31,2 ile doktora yahut muadili, yüzde 24,3 ile yüksek lisans, yüzde 4,8 ile meslek yüksekokulu ve yüzde 4,8 ile lise ve altı kategorileri takip etti.

TZE cinsinden Ar-Ge işçisinin eğitim durumuna nazaran dağılımı ise sırasıyla, yüzde 48 ile lisans, yüzde 20,7 ile yüksek lisans, yüzde 18,3 ile doktora yahut muadili, yüzde 6,7 ile meslek yüksekokulu ve yüzde 6,3 ile lise ve altı eğitim seviyesi halinde oldu.

İstatistiki Bölge Üniteleri Sınıflaması (İBBS) 2. Seviyeye nazaran 2021’de Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 31,9’unu gerçekleştiren TR51 (Ankara) iken, bunu yüzde 28,5 ile TR10 (İstanbul) ve yüzde 9,8 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti.

Toplam Ar-Ge işçi sayısının yüzde 29,5’i TR10 (İstanbul), yüzde 19,3’ü TR51 (Ankara) ve yüzde 8’i TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde istihdam edildi.

Mali ve mali olmayan şirketler tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen 57 milyar 884 milyon lira Ar-Ge harcamasının yüzde 52,9’u Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirildi. Ar-Ge merkezlerinde yapılan Ar-Ge harcamasının yüzde 85,2’si, 250 ve üzeri çalışan sayısına sahip olan teşebbüsler tarafından yapıldı.

İmalat endüstrinde Ar-Ge faaliyeti yürüten teşebbüsler teknoloji seviyelerine nazaran sınıflandırıldığında, 2021’de imalat endüstrinde gerçekleştirilen 32 milyar 773 milyon lira Ar-Ge harcamasının yüzde 47,5’inin yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan teşebbüsler tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Bu oran 2015’te yüzde 35,3’tü.

İmalat sanayindeki toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 39,6’sı orta yüksek teknoloji faaliyetindeki teşebbüsler, yüzde 8,3’ü orta düşük teknoloji faaliyetindeki teşebbüsler ve yüzde 4,6’sı düşük teknoloji faaliyetindeki teşebbüsler tarafından yapıldı.

İmalat endüstrinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimlerdeki araştırmacı sayıları incelendiğinde 2021’de en fazla araştırmacının 24 bin 630 kişi ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten teşebbüsler tarafından istihdam edildiği görüldü. Bunu 16 bin 720 araştırmacı istihdamı ile yüksek teknoloji faaliyeti yürüten teşebbüsler takip etti.

TZE cinsinden araştırmacı sayıları dikkate alındığında da en fazla pahanın 22 bin 299 ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten teşebbüslerde olduğu saptandı.