KONDA Araştırma ve Pak Güç Haber Portalı tarafından, Türkiye’de toplumun yenilenebilir güç hakkındaki fikirlerini ve güç bağımlılığı konusundaki algısını ölçmek için gerçekleştirilen “Türkiye’de Güç Tüketimi ve Ekonomi” araştırmasının sonuçları açıklandı.

Anket çalışmasına, 2 bin 510 kişi katıldı. Araştırma, global güç krizinin olduğu bir periyotta 15 yaş üstü nüfusun güç ve elektrik tüketimine bakış açısına ait sonuçlar ortaya koyuyor.

Buna nazaran, ankete katılanların yüzde 55’i Türkiye’de güç konusundaki en büyük sorunu dışa bağımlılık olarak tanımlarken, her beş şahıstan dördü Türkiye’nin güçte dışa bağımlı olmasından tasa duyuyor.

Enerjide dışa bağımlılık konusunda toplumun yüzde 64’ü de “çok endişeli” olduğunu belirtiyor.
Enerjinin kıymetli olması ise yüzde 30 ile ikinci en büyük sorun olarak öne çıkıyor.

Dışa bağımlılığın önüne geçmek için hangi kaynaklara yönelmek gerektiğine ait soruya verilen yanıtların yüzde 71’ini güneş gücü ve yüzde 64’ünü rüzgar gücü oluşturuyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı başta doğal gaz ve petrol olmak üzere ithal yakıtlardaki fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek için güneş ve rüzgar gücünün daha fazla kullanılmasını öncelikli tahlil olarak görüyor. İştiraklerin yüzde 69’u kömür, doğal gaz üzere fosil yakıtlar yerine daha fazla yenilenebilir güç kaynağı kullanılmasıyla elektrik fiyatlarının azalacağını düşünüyor.

Yenilenebilir güç kaynaklarından üretilecek enerjiyi kullanmak için elektrik faturasında muhakkak oranda bir artışa razı olacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 51.

Yenilenebilir kaynaklardan üretilecek enerjiyi kullanmak için faturasında yüzde 2’lik bir artışa razı olanların oranı yüzde 25 iken, toplumun yüzde 14’ü faturasında yüzde 10’luk bir artışa, toplumun yüzde 11’i ise faturasında yüzde 20’lik bir artışa razı olduğunu söz ediyor.

İklim değişikliği ve güç krizi bireylerin gündeminde ön sıralarda

Temiz Güç Vakfı Lideri Metin Atamer, araştırmaya ait değerlendirmesinde, “Çalışma, güç konusunda Türkiye’nin sorunları ve bu sorunlara deva olabilecek tahliller hakkında toplum genelinde bir mutabakat olduğunu gösterdi. Toplumda her 5 bireyden 4’ü güçte bağımlılığı çok keder ederken, her 5 şahıstan 3’ü ise bağımsızlığa giden yolu güneş ve rüzgarda görüyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sonda karbon düzenlemelerinin ayak sesleri gitgide yaklaşırken, Paris Mutabakatı’nı onaylayarak 2053 net sıfır maksadı koymuş bir ülkenin kömür, doğal gaz üzere yakıtlar yerine yenilenebilir güç için atacağı her adımın toplum tarafından tam dayanak göreceğini söylemek yanlış olmayacaktır.” sözlerini kullandı.

KONDA Araştırma İdare Konseyi Üyesi Bekir Ağırdır ise salgının akabinde gerek ekonomik gerekse siyasi belirsizliklerin bilhassa gençler olmak üzere bireylerin gelecek algılarını ve beklentilerini sıkıştırdığını belirterek, şunları kaydetti: “Dünya dayanılmaz karmaşık ve bilinmeyen bir güç krizi yaşıyor. Ülkemiz de bu krizden en çok etkilenen ülkelerden birisi. Son yıllarda sıklığını artırdığımız iklim, etraf ve güç temalı araştırmalara nazaran, iklim değişikliği ve güç krizi günden güne bireylerin gündemlerinde ön sıralara yükseliyor. Şimdiki güç tartışmalarının yanında toplumun güç kullanımına bakış açısı ve tavırlarını birlikte okumayı sağlayan bu araştırmanın bize söylediği, güçte dışa bağımlılık konusunda toplumun çok büyük bölümünün telaşlı olduğu. Güç güvenliği, güce ulaşılabilirlik ve güç maliyetleri bakımından yüzünü yenilenebilir güce dönen bir kitle oluşmuş durumda. Bu kitle hayatında olumlu tesir yaratacağına inandığı değişimleri de hayata geçirme dileğinde. Bu niyetin kamu siyasetlerinde karşılık bulması için araştırmanın sağladığı bulguların herkes tarafından okunması, anlaşılması ve toplumun gereksinim ve taleplerine nazaran hareket edilmesini kıymetli görüyoruz.”