Şirket açıklamasına nazaran, memleketler arası vergi, kontrol ve danışmanlık şirketi EY tarafından klasik olarak düzenlenen Vergi Konferansı’nda, vergi alanındaki değerli gündem hususları, düzenlemeler ve uygulamalar EY önderlerinin ve farklı dallardan uzmanların iştirakiyle tüm boyutları ile tartışıldı.

“Geleceği bugünden inşa etmek” temasıyla 23 Kasım’da fiziki, 24 Kasım’da ise çevrim içi olarak düzenlenen aktiflikte, iş dünyasından önder şirketlerin üst seviye yöneticileri ve EY Türkiye Vergi Kısmı profesyonelleri pahalı görüşlerini paylaştı.

2 gün süren konferansta, teknolojinin vergi alanında faal kullanımının ehemmiyeti, dünyada ve Türkiye’de gündemde olan vergi düzenlemeleri, iklim değişikliğinin vergi üzerine tesirleri, teşebbüsçüler açısından vergi ve teşviklerin değeri üzere mevzuların da dahil olduğu birçok oturum düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Ülke Lideri Metin Canoğulları, Türkiye’nin üretken, çalışkan, teşebbüsçü karakteri olan bir ülke olduğunu belirterek, “Gücümüz büyük ölçüde buradan geliyor. Enflasyon günümüzün en çok konuşulan mevzularından biri. En gelişmiş ülkeler dahi yüksek enflasyonla karşı karşıya. Biz ise Türkiye olarak enflasyonla bir ortada yaşamaya alışığız. Bu ortamda, finansman ve nakit idaresi birçok şirketin en değerli mevzularından. Mali tabloların gerçek hazırlanması, gerçek sunulması ve vergilerin gerçek tablolar üzerinden verilmesi epeyce değerli. Son periyotta elde edilen karlara baktığımızda büyük kısmının, satışların düştüğü, arz mevcutken talebin yetersiz olduğu pandemi devrinde birikmiş stokların enflasyonist devirdeki satışından geldiğini görüyoruz. Mevcut şartlarda bu karların ne kadar sürdürülebilir olduğu sorusu değer kazanıyor. Bu periyotta enflasyon muhasebesinin uygulanmasını gerektiren bütün koşulların mevcut olduğunu görüyoruz. Bu mevzularda şirketlerin önünü açacak siyasetlerin geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum” sözlerini kullandı.

“Dijital bir ortamda çalışıyor ve epeyce verimli sonuçlar alıyoruz”

Etkinlik kapsamında düzenlenen “C-Suite vergi gündemi” başlıklı oturumda Koç Holding Küme CFO’su Polat Şen, SAP Türkiye SEFA Bölgesi CFO’su Buluş Tüfekçi ve Sahibinden CFO’su Burcu Batı konuşmacı olarak yer aldı.

Oturumun moderatörlüğünü üstlenen EY Türkiye Vergi Kısmı Lideri Erkan Baykuş, EY Türkiye Vergi Kısmı olarak önceliklerinden birinin dijitalleşme konusu olduğunu söz etti.

Teknolojiden en âlâ halde yararlanarak geliştirdikleri yazılımlarla vergi danışmanlığı başta olmak üzere vergi ile ilgili tüm alanlarda hizmet verdiklerini aktaran Baykuş, “İşlerin daha çabuk ve tesirli yapılmasını sağlayacak tahliller geliştiriyor, datayı faal bir halde kullanan yapay zeka temelli tahliller sunuyoruz. Büsbütün dijital bir ortamda çalışıyor ve epey verimli sonuçlar alıyoruz.

Mevcut beyannameler, e-defterler, faturalardan oluşan büyük datalar üzerinde farklı algoritmalar çalıştırarak tahliller yapıyor, yıllardır süregelen deneyimlerimizi de katarak yapay zeka aracılığıyla geleceğe yönelik projeksiyonlar hazırlıyor ve tahliller sunuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Baykuş, EY Vergi Konferansı 2022’ye ağır iştirak olduğunu belirterek, konferans kapsamında, dünyada ve Türkiye’de olan gelişmeleri, geleceğe yönelik beklentileri, iş yapış formlarının buna nazaran nasıl evrilmesi gerektiğini hem konuk konuşmacıların hem de EY takımlarının ele aldığını bildirdi.

Kovid-19 periyodunda iş yapış hallerinin, çalışanların profillerinin, alışkanlıkların çok değiştiğine işaret eden Baykuş, “İster istemez firmaların bu yeni nizama uyması gerekiyor. Vergi konusunda da birçok yenilik oldu. Bugünden hazırlık yapmazsak gelecek geldiği vakit firmaların geç kalma ihtimali var.” yorumunu yaptı.

Baykuş, konferans kapsamında bir rapor hazırlayacaklarını da aktardı.

“Gelişmekte olan ülkelerin vergi rekabetini çok daha ağır formda sürdürdüğünü görüyoruz”

Etkinliğin “Verginin geleceği, geleceğin vergisi” başlıklı oturumunun moderatörlüğünü ise EY Türkiye Vergi Kısmı Şirket Ortağı Feridun Güngör üstlendi. Oturuma, EY Türkiye Vergi Kısmı Şirket Ortağı ve Teşebbüsçü Bayan Önderler Programı Başkanı Müge Tan Belviso, EY Türkiye Vergi ve Hukuk Kısmı Şirket Ortağı Av. Ahmet Sağlı, EY Türkiye Vergi Kısmı Şirket Ortağı Abdulkadir Kahraman ve EY Türkiye Vergi Kısmı Şirket Ortağı ve CESA Vergi Kalite Önderi Ersin Fazilet konuşmacı olarak katıldı.

EY Türkiye Vergi Kısmı Şirket Ortağı Feridun Güngör, son yıllarda verginin milletlerarası boyutunun büyük bir ehemmiyet kazanmış durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Daha evvel genelde ikili taraflar ortasında gördüğümüz milletlerarası iş birliklerini artık çok daha geniş kapsamlı ve çok taraflı olarak görmeye başladık. Vergi alanında OECD üzere kuruluşların da katıldığı çok kıymetli çalışmalar yürütülüyor. Globalleşen dünyada vergi de globalleşiyor ve çok uluslu şirketlerin yanı sıra bu şirketlerle ilgili herkes bu durumdan kıymetli ölçüde etkileniyor. Dünyada vergi rekabeti de kıymetli ölçüde değişti. Günümüzde bilhassa gelişmekte olan ülkelerin vergi rekabetini çok daha ağır bir biçimde sürdürdüğünü görüyoruz.

Teşvik sistemleri çok daha cömert. Vergi avantajı nedeniyle bir ülkede var olan bir şirket bu avantaj ortadan kalktığında o kadar da istekli olmayacak. Bunun sonucu olarak, çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları alanlarda ve dünyanın dört bir yanına yayılan kompleks tertip yapılarında birtakım değişikliklere gittiklerini görebiliriz.”

Ayrıca, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak, “2023’e bakarken dünya konjonktürü ve Türkiye ekonomisi” başlıklı oturumda görüşlerini iştirakçilerle paylaştı.

EY Vergi Konferansı’nın ikinci günü birçok bölümden üst seviye yöneticinin ve EY profesyonellerinin iştirakiyle, farklı bahislerin kapsamlı biçimde ele alındığı çevrim içi panellerle tüm gün devam etti.

EY Vergi Konferansı gelecek yıllarda da düzenlenmeye devam edecek.