Verilen eğitimler sayesinde bayan girişimcilerin e-ihracat alanında sürdürülebilir gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Eğitimi tamamlayan teşebbüsçüler ortasından, heyet tarafından yapılacak kıymetlendirme sonucu makul kriterleri sağlayan 40 bayan teşebbüsçü ise Lenta Enterprise firması tarafından verilecek uçtan uca fiyatsız e-ihracat danışmanlığından yararlanmaya hak kazanacak.