Televizyon ekosisteminde yaşa­nan süratli gelişmelerin bu alan­da taleplerin artmasına yol açtı­ğını kaydeden C-Prot CEO’su S. Bilgehan Üstündağ, artan talep karşısında televizyonların siber güvenlik risklerinin daha geniş kitlelere yayılacağını belirtti. Üs­tündağ, “Siber hatalılar, internet kontağı ve yazılımlar üzerin­den televizyonları amaç alarak kullanıcıların şahsî bilgilerine, finansal bilgilerine ve hatta ci­hazlarına erişim sağlamaktadır” dedi.

Akıllı televizyonların gelişen ekosistemiyle birlikte, hayatımı­zın merkezinde yerini sağlam­laştırdığını aktaran Bilgehan Üs­tündağ, “Televizyonlar; yüksek çözünürlüklü ekranları, akıllı uy­gulamaları ve internet bağlantı­ları sayesinde, kullanıcılar artık dijital platformlardaki sinema ve di­zilerini, oyunlarını keyifle izleyip oynayabilecekleri, hatta finan­sal süreçlerini bile online olarak gerçekleştirebilecekleri bir dün­ya sunmaktadır. Televizyonların yaygınlaşmasıyla birlikte, nesne­lerin interneti (IoT) teknolojisi de bu aygıtlarla entegre hale ge­lerek hayatımızı daha da kolay­laştırmaktadır.

Ayrıyeten, IoT tek­nolojisi sayesinde televizyonlar, çevrimiçi alışveriş yaparken kul­lanıcılara şahsileştirilmiş öne­riler sunarak alışveriş deneyimi­ni daha verimli hale getirmekte­dir” diye konuştu.

Bu sistemlerin; data hırsızlığı, ziyanlı yazılımlar, hesap güven­liği ihlali, fizikî tehditler, do­landırıcılık üzere siber tehditlere açık hale gelerek siber hatalıların yeni odağı haline geldiğini kay­deden Üstündağ, “Erişim sağla­dıkları sistemleri; ses denetimi ve web kamerası ihlalleriyle bir­likte, müsaadesiz girişlere, güvenlik risklerine, siber ataklara karşı savunmasız bırakabilmektedir. Son yıllarda meydana gelen bir­çok akıllı televizyonlara yönelik siber saldırlar bu olayların ör­neklerini oluşturmuştur ve bir­çok data hırsızlığı ve mesken izlemesi olayları gerçekleşmiştir” ifade­lerini kullandı.

Televizyonlardaki güvenlik açıklarının, hassas bilgilerin ele geçirilmesine yahut aygıtların ziyan görmesine neden olabile­ceğine dikkat çeken Üstündağ, risklerden korunmak için cid­di tedbirler alınması gerektiği­ni belirtti. Üstündağ potansiyel siber risklere değinerek şunları söyledi: “Televizyonlar, kullanı­cıların ferdî bilgilerini topla­yabilir. Bu dataların kullanılma­sıyla, kullanıcı saklılığı risk altın­da olabilir. Hatalılar e-posta ve ağ temasınız üzerinden ferdî ve finansal bilgilerinize erişim sağ­layabilir” dedi.

Akıllı televizyonların siber sal­dırılara karşı müdafaa yöntemle­rine de değinen Üstündağ konuş­masına şöyle devam etti: “Tele­vizyon güvenliğini artırmak için, güçlü bir şifre kullanılarak ciha­za erişimi sonlandırılmalı. Şif­re tertipli olarak değiştirmeli ve diğer hesaplarda kullanılan şif­reler kullanılmaktan kaçınılma­lı. Bilinmeyen kaynaklardan uy­gulama yüklenmemeli, ağ güven­liği arttırılmalı.”