Günümüzde güç güvenliğinde yaşanan sorunlar ve fosil yakıt bağımlılığı pek çok ülkeyi risk altında bırakıyor. Bu nedenle dünya, artan enflasyon ve global ısınma üzere bahislerde sürdürülebilir tahliller geliştirmek için uğraş gösteriyor. Başta rüzgar gücü olmak üzere yenilenebilir güç kaynaklarına yönelmenin bilhassa gelişmekte olan ülkelerin güç krizinden çıkış yolu olacağını belirten Ülke Güç Genel Müdürü Ali Aydın, bu bağlamda yapılacak yatırımların avantajlarını sıraladı.

Rüzgar gücüne yatırım yapan ülkeler pek çok kilidi açacak

Küresel Rüzgar Gücü Konseyi’nin (GWEC) yayınladığı “Gelişmekte Olan Ekonomilerde Rüzgar Gücünden Ekonomik Fırsatların Yakalanması” raporunda global güç geçişi için kilit rol oynayan beş ülkede devam eden rüzgar potansiyeli araştırması yer alıyor. Gelişmekte olan ülkeleri gaye alan raporda güç güvenliği, rüzgar gücünün ekonomik ve çevresel yararları, potansiyel pürüzler ve gelişmekte olan ekonomiler için bu mahzurların nasıl aşılabileceğine dair tavsiyelere yer veriliyor. 2022-2027 yılları ortasında yılda 1 GW karasal rüzgar gücüne yatırım yapan ülkelerin pek çok istikametten yararlı çıkacağını vurgulayan Ülke Güç Genel Müdürü Ali Aydın, bu bağlamda ülkelerin elde edeceği birtakım kazanımları paylaştı.

1. Yatırımlar ulusal iktisada katkı sağlayacak. Gelişmekte olan ülkelerin mevcut potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki 5 yıllık süreçte rüzgar gücüne yapacakları yatırımlarla bu ülkeler, ulusal ekonomilerine 19,3 milyar dolar brüt katma kıymet sağlayabilecekler.

2. Yatırımlar istihdam getirecek. Rüzgar santrallerine yapılacak yatırımlarla santrallerin inşaat ve heyetim evresinde 114.000 şahsa istihdam sağlanacak. Tıpkı vakitte türbinlerin 25 yıllık işletme ve bakım etabında yılda 12.000 ek istihdam sağlaması kelam konusu olacak.

3. Yatırımlar pak elektrik kullanımını artıracak. Önümüzdeki beş yılda rüzgar gücüne yönelik yapılacak yatırımlarda 2027 yılından itibaren yılda 34,6 milyon litre su tasarrufu sağlanacak ve bu durum termal üretim için değerli bir kapı aralayacak.

4. Yatırımlar sayesinde tasarruf elde edilecek. Yapılacak yatırımlar sayesinde rüzgar türbinlerinin kullanım ömürleri boyunca 290 milyon metrik ton karbondioksit tasarrufu sağlanacak.