Vakıf İştirak, istikrarlı büyümesini sürdürerek, bireylere ve gerçek dala verdiği finansman dayanağını 100 milyar lirası nakdi olmak üzere toplamda 140 milyar liranın üzerine yükseltti. İştirak finans bölümündeki pazar hissesini yüzde 15 düzeyine taşıyan Vakıf İştirak, kasım ayı prestijiyle faal büyüklüğünü 167 milyar TL’ye ulaştırarak, yılbaşından bu yana yüzde 66’lık bir büyüme sağladı.

Vakıf İştirak Genel Müdürü Osman Çelik, “2022 yılında da şubeleşme stratejimizi sürdürerek, 48 vilayette 154 şubemiz ve 2 bin 500’e yakın çalışanımızla yurt çapında tüm müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 7. yılımızı tamamlarken konvansiyonel bankalar ve iştirak finans kurumları ortasında ödenmiş sermayesi en güçlü 3. kurum olduk. Her yıl büyüyen sermaye yapımızla bölümdeki gerçek ve hükmî müşterilerimize 100 milyar lirası nakdi olmak üzere toplamda 140 milyar liranın üzerinde takviye sağladık. KOBİ’lere sağladığımız nakdi finansman takviyeleri müşterilerin yüzde 24’ünü, riskin yüzde 35’ini oluşturdu” dedi.

“4İ kapsamında finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz”

Vakıf İştirak, katma bedelli ve istikrarlı ekonomik büyümenin temelini oluşturan 4İ olarak isimlendirdiği imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon alanlarında başta KOBİ’ler olmak üzere gerçek bölümde birinci akla gelen kurum olma maksadı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ekosistemdeki tüm temas noktalarıyla kurulan ilişkiler sonucunda, birçok çatı iş birliği tesis ettiklerini belirten Osman Çelik, şunları söyledi: “Milli Teknoloji Atağı kapsamında teknolojik yatırımlarıyla ülkemize katma paha sağlayan başta KOBİ’lerimiz olmak üzere 4İ bünyesindeki faaliyetlerine devam eden müşterilerimize finansmana erişim noktasında pek çok kolaylık sunuyoruz. Ahilik müessesinin devamı niteliğindeki ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odalarıyla imzaladığımız iş birliği mutabakatları ve planlı sanayi atılımı kapsamında kurulan organize sanayi bölgeleri için geliştirdiğimiz cazip paketlerle çok sayıda yeniliğe öncülük ettik. 2020 yıllında temellerini attığımız stratejik projelerle 100’ün üzerinde iş birliği ve tahlil paydaşlığı gerçekleştirdik. Kurumumuzun temel amaçları ortasında yer alan nitelikli yatırım projeleri, sürdürülebilir & yenilenebilir yeşil güç ve finansal kiralamalarda oluşturduğumuz özel tertip yapımızla fiyatsız danışmanlıklar sağlamak suretiyle portföy yapımızı genişletiyoruz.”

Yenilenebilir güç yatırımlarına 3 milyar TL kaynak

Osman Çelik, “2022 yılında güçte dışa bağımlılığı azaltacak yenilenebilir güç yatırımlarında oluşturulan iş birliklerimizle özel & kamu dalında saha ve çatı GES, RES, biyokütle ve akıllı kentler alanında 1.5 milyar TL katkı sağlayarak, hacmimizi 3 milyar TL’ye yükselttik. Üretim endeksini direkt etkileyen finansal kiralama alanında sağladığımız 1.1 milyar TL dayanakla bu alandaki büyüklüğümüzü 2 milyar TL’ye taşıdık. 2022 yılında da KGF ve KOSGEB ile finansal tahlil iştirakleri geliştirerek KOBİ’lerimizin hizmetine sunduk. Kamu kuruluşları, özel dal ve sivil toplum kuruluşları ortasındaki iş birliğini geliştiren, mahallî potansiyelleri ortaya çıkaran ve destekleyen Kalkınma Ajansları ile protokoller imzaladık. İştirak finans sistemine örnek teşkil edecek ‘Kâr Hissesi Takviyeli Faizsiz Finansman Modeli’ni geliştirerek uygulamaya aldık. Bu kapsamda sağladığımız 5 milyar TL’yi aşan finansman takviyesi kaynağımızın minimum yüzde 10’unu kamu dayanaklı projelere yönlendirdik” diye konuştu.

Ticarette oyunun kurallarını değiştiren ve bölümde bir birinci olma özelliği taşıyan GFT (Garantili Fon Transferi) eseriyle ilgili son dataları paylaşan Osman Çelik, GFT’nin birinci yılında bin 150 müşteri tarafından kullanıldığını ve 1 milyar TL’nin üzerinde süreç hacmine ulaşıldığını belirtti.

Osman Çelik “KOBİ Dijital Platformu, Ödeme Sistemlerinin Dijitalleşmesi, Kuluçka Merkezi, Mikro Finans Eserleri, Güç, Tarım, Finansal Kiralama üzere nitelikli proje alanlarında faaliyetlerimizi genişletmeye, yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik kapsamında başta bayan teşebbüsçüler olmak üzere yenilikçi paketler sunmaya, kamu-özel faydasına katma pahası yüksek projeler geliştirmeye, güçlü & artan sermaye yapımızla büyümeye ve KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.