Şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması emeliyle büyük otobüs kullanacak şoförlerde ehliyet yaş hududu 26’dan 24’e indirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, görme engelli yolcular için rehber köpeklerin gerekli koşulları sağladıktan sonra otobüslerde bulundurulabilmesine imkan sağlandı.

Diyaliz merkezlerinde tedavi gören engelli bireylerle bunların velilerini taşıyan firmalar için yetki evrakı alma kaideleri kolaylaştırıldı. Yolcu nakliyatında taban kapasiteyi sağlayacak taşıt yaş kaidesi 12’den 15’e çıkarıldı.

Yolcu acenteliği hizmeti yürütenlerin hizmet verebilecekleri firma sayısı 10’dan 20’ye yükseltilerek memleketler arası yolcu acenteliği hizmeti verenlerin yurt içi taşımacılara da hizmet vermelerine imkan sağlandı.

Yolcu nakliyeciliğinde zorlayıcı sebepler nedeniyle yapılamayan seferler yahut yolcu talepleri doğrultusunda konulmak istenilen ek seferlerin bildirimlerinde kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı.

Ayrıca yolcu nakliyatı yapacak firmalar için prosedürlerin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda sürücü açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması için büyük otobüs kullanacak sürücüler için ehliyet yaş koşulu 26’dan 24’e indirildi.

Terminal işletmeciliği faaliyetlerinde bulunanlar için uygulamalardan kaynaklanan sıkıntıların çözülmesi ismine kısa unvan, logo ve amblem kullanımında kolaylık sağlandı.

Mesleki saygınlık kriterlerini karşılayamayan firmalar için yetki evrakı iptali yerine süreksiz olarak faaliyet durdurma uygulamasına geçildi.

Eşya ve kargo nakliyeciliği faaliyeti yürüten taşımacıların U-ETDS sistemine ahenklerini teminen verilen müddet yine düzenlendi.

Ayrıca, Kovid-19 salgını sonrası devirde eşya nakliyatı dalındaki büyüme ve milletlerarası kara yolu nakliyatının ülke iktisadına katkıları dikkate alınarak, dalda kurumsal yapının güçlendirilmesi ve kayıt dışılığın engellenmesi maksadıyla birtakım düzenlemeler yapıldı.

Buna nazaran, memleketler arası eşya nakliyeciliği faaliyeti yürütmek isteyenler için kesime girişlerde aranan kaideler yine belirlendi. Milletlerarası eşya nakliyatı faaliyetlerinde suistimallerin önüne geçilmesi emeliyle, göstermelik olarak taşıt satışı yapılarak yüzde 60’ın altında kapasiteyle haksız yere doküman alınarak faaliyet gösterilmesi engellendi.

Son 3 yıllık devirde öteki bir firma bünyesinde kontratlı taşıtı bulunanlara süreksiz müddetliğine indirimli olarak K1 yahut L2 yetki dokümanı alabilme imkanı sağlandı. Tıpkı devirde yurt içi nakliyecilik yapan firmalara süreksiz müddetliğine indirimli olarak memleketler arası eşya nakliyatı yetki evrakı alabilme imkanı getirildi.

Tehlikeli husus faaliyetlerinde yinelenmiş cezanın önüne geçilmesine yönelik de düzenleme yapıldı.