EPDK’nin “Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, yönetmeliğin 4’üncü hususunda yer alan “ile biodizeli” ibaresi, “biodizel ile sürdürülebilir havacılık yakıtını” halinde değiştirildi.

Sürdürülebilir havacılık yakıtı “fosil olmayan kaynaklardan üretilen, hava taşıtlarında değişikliğe muhtaçlık olmaksızın jet yakıtı ile harmanlanarak kullanılabilen ve ilgili taraflarca belirlenen sürdürülebilirlik kriterlerine sahip ulusal yahut milletlerarası standartlara uygun akaryakıt” formunda tanımlanarak birebir hususa eklendi.

Öte yandan, yönetmeliğe nazaran Kurum, sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde kullanılan ham husus, üretim teknolojisi yahut sürdürülebilirlik kriterlerine ait ek düzenleme yapabilecek.

Yönetmelikteki “otobiodizel” sözü de “biodizel” olarak değiştirildi.

Buna nazaran biodizel ve etanolün harmanlama süreci rafinerici ve dağıtıcı, metil tersiyer bütil eterin harmanlama süreci ise yalnızca rafinerici, sürdürülebilir havacılık yakıtının harmanlama süreci rafinerici ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri tarafından yapılabilecek.

Harmanlama ve karıştırma yapılan akaryakıtın piyasaya sunumunda ise ulusal markerin gerektiği kaide ve düzeyde bulunması zarurî olacak.

Yönetmeliğin akaryakıt üretimiyle ilgili unsuru de “Biodizel, sürdürülebilir havacılık yakıtı, HVO motorin ve sanayi tesislerinde yan eser olarak elde edilenler ile Şuraca belirlenen metot ve temeller dahilinde atıktan üretilenler hariç, akaryakıt üretimi yalnızca rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılır” formunda revize edildi.