İnşaat materyali üreticilerinin çatı örgütü Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilirliğe en uygun örneklerden biri olarak 2009 yılından beri düzenlediği bölümün en büyük aktiflikleri ortasında kabul edilen “Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi”, bu yıl 3 Kasım 2022 tarihinde Hilton Maslak İstanbul’da gerçekleşecek.

Pandemi nedeniyle verilen ortanın akabinde tekrar fiziki bir buluşma olarak düzenlenen aktiflikte, inşaat kesimi açısından ‘sürdürülebilir gelecek’ odağındaki yaklaşımlar pahalandırılacak.

Türkiye İMSAD İdare Konseyi Lideri Tayfun Küçükoğlu ve İdare Heyeti Üyeleri’nin yanı sıra, iş ve iktisat dünyasının önde gelen isimlerinin katılacağı ve tüm gün sürecek olan tepe, kesimin her kesitinden 500’ü aşkın iştirakçiyi buluşturacak. Tepede özel ve kamusal tüm aktörler bir ortaya gelerek, sürdürebilirlik anlayışını kıymetlendirme ve geleceğin yaklaşımlarını birlikte oluşturma imkanı yakalayacak.

Zirvenin amacı; sürdürülebilir kalkınmanın kıymetli bir halkasını oluşturan inşaat materyali endüstrisini, döngüsel iktisat, inşaatta sorumlu üretim ve tüketim, sürdürülebilir ve akıllı kentler, akıllı yatırımlar, yenilikçi sanayi, sürdürülebilir güç idaresi, yaratıcı, yeni fikirler ve teknolojik yenilikler çerçevesinde, yeni bir sanayi ve ticaret anlayışı ile şekillendirmek olacak. “10. Milletlerarası İnşaatta Kalite Zirvesi”nde tüm bu bahisler çerçevesinde yurtiçinden ve yurtdışından her biri alanında deneyimli seçkin konuşmacılar, dala dair ufuk açan değerlendirmelerini paylaşacak.

İnşaat bölümünün en kıymetli teknolojik gelişimlerinden biri olan BIM (Building Information Modelling) yani Yapı Bilgi Modellemesi’nin Türkiye’de kullanımının daha da yaygınlaşmasını hedefleyen ve bu doğrultuda 2018 yılından bu yana Türkiye İMSAD çatısı altında çalışmalarını sürdüren buildingSMART Türkiye; dalda bilgi ve deneyim paylaşımının kıymetine ve yararlarına olan muhtaçlıktan hareketle, 10. Memleketler arası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde paralel bir oturum gerçekleştirecek. Dünya çapında yapı dalının kullanımına yönelik açık ve memleketler arası data standartları geliştirmek yoluyla sanayinin sayısal dönüşümünde öncülük eden açık, tarafsız ve milletlerarası kar gayesi gütmeyen bir tertip olan buildingSMART International’ın milletlerarası alanda deneyim sahibi olan isimleri paralel oturumda sunum gerçekleştirerek iştirakçilerle interaktif halde tecrübelerini paylaşacak.

“Geleceğe baktığımızda, Muhteşem Şehirler’in şekillendirdiği bir dünya görüyoruz”

Dünyanın dört bir yanındaki kentlerde araştırma, tasarım ve inovasyona adanmış milletlerarası bir harikalık merkezi olan Fundacion Metropoli’nin Kurucusu ve Onursal Lideri olan Alfonso Vegara, Zirve’nin keynote konuşmacısı olarak yer alacak. Fikirleri ve projeleri, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Asya, Avustralya ve Afrika’da 30’dan fazla kitap ve Memleketler arası Konferans aracılığıyla yayılan; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Mekânsal Planlamacılar Kurulu, Mimarlar Dernekleri, Teşebbüsçü Dernekleri, kentler ve devletler tarafından ödüllere layık görülen Alfonso Vegara, Zirve’de, “Geleceğin Kentleri için Mimariyi Tasarlamak” başlıklı sunumuyla ilgili şunları söylüyor: “Giderek daha çok kentleşen, kentlerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Kentler, iklim değişikliğine, eşitsizliğe ve yoksulluğa karşı gayrette öncülük eden ana aktörler olma potansiyeline sahip global iktisadın yeni motorlarıdır. Geçmiş, bir vakitler imparatorluklar ve ulus-devletler periyotları tarafından organize edilmiş, lakin artık, geleceğe baktığımızda, Harika Şehirler’in şekillendirdiği bir dünya görüyoruz. Muhteşem Kentler, “Bölgenin Aklını” (Intelligence of the Territory) keşfetme yeteneğine sahip olan yerlerdir. Metropoli Vakfı’nın uyguladığı projelerin özgün özelliklerinden biri de, mimarlık, kent, bölge ve teknoloji alanında projeler tasarlamak için kamu ve özel bölüm ile işbirliği yoluyla Akıllı Bölgeler (Intelligent Territories) ideolojisinin, Singapur, Madrid, Barselona, Bilbao, Medellin ile Türkiye’nin Marmara bölgesi üzere yerlerde uygulamalarıdır.”