Rusya ve Ukrayna ortasındaki savaşla birlikte ortaya güç krizi, güç güvenliğine dair küresel çapta alarm verilmesine neden olurken, tıpkı vakitte güç verimliliğine dair yatırımların önünü açıyor. Güçten tasarruf etmek ve sürdürülebilir işletmelere dönüşmek isteyen globaldeki pek çok şirket, güç verimliliğine dair yatırımlarını artırıyor. Memleketler arası Güç Ajansı’nın (IEA) açıkladığı son datalara nazaran bina ve altyapı yenileme üzere güç verimliliğine yönelik global çapta yapılan yatırımların 2022’de bir evvelki yıla kıyasla %16 artarak 560 milyar dolar pahasına ulaştığı görülüyor. Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanmış, ülkemizde 3 yetkilendirilmesi bulunan 4 güç verimliliği danışmanlık şirketinden biri olan Winergy Technologies ise Güç Performans Mukavelesi (EPS) ile güç etüdü çalışmaları yapıyoruz. EPS sistemiyle kurumların yatırım yapmadan güçten tasarruf etmelerini sağlarken, verimlilik odaklı akıllı güç idaresinin yararlarını paylaşıyor. Winergy Technologies kurucu ortağı Mehmet Ali Ünal güçten tasarruf etme manasında yeni teşebbüslere de hazırlanmaktadır.

İş dünyasındaki yüksek güç tüketimi, kurumların sarfiyat kalemlerinin çoğalmasına neden olurken etrafa de ziyan veriyor. O denli ki Avrupa Komisyonu’nun paylaştığı datalar, binaların global güç tüketiminin %40’ından ve sera gazının da %33’ünden sorumluğu olduğunu gösteriyor. Güç danışmanlık şirketleri aracılığıyla verimliliği temel alan akıllı güç idaresi uygulamalarını kullanarak tasarruf etmek ise kurumlara birçok açıdan yarar getiriyor.

Enerji idaresi tahlillerini uygulamanın yararları nelerdir?

1. Maliyetleri düşürür: Teknolojik güç ölçüm aygıtları ve tahlil simülasyonlarının saptadığı sorunlu alanlar için güç idaresini devreye almak, gücün israf edilmesini engelleyerek maliyetleri düşürür.

2. Verimliliği artırır: Güce yönelik benimsenen pragmatik yaklaşımla birlikte kaynakların gerçek bir halde kullanılmasının önü açılarak verimlilik artırılır.

3. Sürdürülebilirliğe katkıda bulunur: Güç tasarrufu için yatırım yapmak, işletmelerin karbon emisyonlarını azaltmasını sağlarken, sürdürülebilirliğe katkıda bulunmalarının önünü açar.

4. Esnek çalışma modeli oluşturur: Akıllı güç idaresi tahlilleri, yöneticilerin çalışma ortamı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını kolaylaştırır. Isıtma, aydınlatma ve havalandırma üzere ögelerin hakikat bir biçimde kullanılmasını sağlayarak esnek ve konforlu alanlar yaratılır.

5. Yeni işbirliklerine kapı ortalar: Daima gelişen teknolojiyle birlikte yenilenerek etraf hassas siyasetler benimseyen şirketler, iş süreçlerine paha katarak kesiminde bir adım öne çıkma talihi yakalar. Böylelikle potansiyel müşteri ve yatırımcıların ilgisini çekerek iş iştiraklerine imza atmalarına kapı ortalar.

6. Bütçe denetim sistemi oluşturulmasını sağlar: Güç tüketimi üzerinde denetim düzeneği kuran şirketler, tıpkı vakitte mali kaynaklarını hakikat bir biçimde yönetebilme yetkinliği kazanır. Böylelikle değişen piyasa şartlarıyla paralel olarak bütçe takibi yapabilir, güç verimliliğini her alanda avantaja dönüştürerek yararlarını azamî düzeye ulaştırabilir.

7. Stratejik yol haritası oluşturur: Güç verimliliği danışmanlık şirketlerinin hazırladığı gerçek vakitli bilgilerle kurumlar güç kaynaklarını düzenleyebilir, güç sızıntılarını tespit edebilir ve bunlardan içgörüler elde ederek yeni stratejiler geliştirebilir.

Market.us’ın istatistiklerine nazaran 2022’yi 55,2 milyar dolarla kapatan güç tasarrufu yapmak için kullanılan global güç idaresi sistemleri pazarının 2032’de 208,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Pazarın büyümesinin arkasındaki itici güçler neler?

Devlet takviyesi: Dünya genelindeki pek çok hükümet, sürdürülebilir amaçlara ulaşmak için güç idaresi sistemlerini destekleyici siyasetler geliştirerek, teşvik paketleri oluşturuyor. Birtakım güç verimliliği danışmanlığı şirketleri ise sundukları avantajlarla kurumların bu teşviklerden yararlanmalarını sağlıyor.

Talep artışı: Güç verimliliği tahlilleriyle kaynaklarını gerçek kullanmak ve masraf kalemlerini düşürmek isteyen işletmelerin sayısının gün geçtikçe artması, kesimin büyümesindeki en değerli faktörler ortasında yer alıyor. Günümüzde pek çok şirket, bu uygulamalar sayesinde denetim düzeneklerini güçlendirirken, sürdürülebilirliğe de katkıda bulunuyor.

Teknolojik gelişmeler: Teknolojinin daima gelişmesiyle birlikte güçten tasarruf etmek çok daha kolay bir hale geliyor ve yatırımların önü açılıyor. Güç idaresi sisteminde faaliyet gösteren şirketler, bu yeniliklerle birlikte inovatif çalışmalar gerçekleştirerek hizmetlerini çeşitlendiriyor daha geniş kitlelere hitap ederek pazarın büyümesini sağlıyor.

Enerji krizine rağmen tedbir almak, tasarruf etmek ve sürdürülebilir işletmelere dönüşmek isteyen kuruluşların, donanım ve yazılım hizmetleriyle güç verimliliği tahlilleri üreten Winergy Technologies üzere danışmanlıklara gereksinimi artıyor. Zira güç verimliliği danışmanlıkları, kurumların tasarruf odaklı uygulamaları benimsemesini sağlarken, bütçeleri üstünde yetkinliklerini artırmalarına da kapı aralayarak kâr marjlarını yine düzenlemesinin önünü açıyor. Bunun yanı sıra yeşil dönüşüme geçişlerini hızlandırarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor, yeni teknolojileri işletmelerine süratli bir formda entegre etmelerini mümkün kılıyor.