Rekabet Konseyi, Dalsan Yatırım ve Güç AŞ’nin denetimindeki Dalsan Alçı Sanayi ile Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi denetimindeki Saint-Gobain Rigips Alçı Endüstrinin karşılıklı şirketlerden pay satın alması sürecini kesin incelemeye aldı.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada bu süreç “ortak denetim kurulması” olarak tanımlandı. Yazılı açıklamada, ortak denetim kurulması olarak tanımlanan sürece ait müracaatın değerlendirildiği 8 Eylül 2022 tarihli Heyet kararıyla en son inceleme başlatıldığı duyuruldu. Yazılı açıklamada, sonuncu incelemeye alınan sürecin Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 10. unsuru gereği askıda olduğu ve uygulanamayacağı kaydedildi.

İncelemenin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7. Hususunda Kurul’a verilen piyasalarda faal rekabetin kıymetli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak birleşme ve/veya devralma süreçlerini denetlemek misyonuna dayalı olarak başlatıldığı, ayrıyeten 10. Hususta piyasadaki rekabetin yapısına tesirleri bakımından incelemenin derinleştirilmesi gereksinimi duyulan süreçleri sonuncu incelemeye alma yetkisine dayandırıldığı kaydedildi.