YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1343 Hudut, Şümul ve Ölçüsü Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Ögelerinin, 1701 (2006) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen Prensipler Kapsamında 31/10/2022 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL’e İştirak Etmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Hususu Uyarınca Müsaade Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Libya Devleti Ulusal Birlik Hükümeti Ortasında Sıhhat ve Tıp Bilimi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6237)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Güç Alanında İşbirliğine Ait Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6238)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine Ait Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6239)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Sıhhat Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakatın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6240)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 6241)
–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine Ait Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6242)
–– 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Takviyesine Ait Karar (Karar Sayısı: 6243)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

–– TCCD Nakliyat A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Heyeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/7/2022 Tarihli ve 2019/16400 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri