Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim tesirlerinden arındırılmış tüketici inanç endeksi, ekim ayında bir evvelki aya nazaran yüzde 5,3 oranında arttı; eylül ayında 72,4 olan endeks, ekim ayında 76,2 oldu.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel iktisada ait mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek periyot beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici itimat endeksi 0-200 aralığında paha alabilmektedir. Tüketici inanç endeksinin 100’den büyük olması tüketici inancında optimist durumu, 100’den küçük olması tüketici inancında karamsar durumu göstermektedir.