Sabiha TOPRAK, Narin DEMİRCİ / KOCAELİ

● Türkiye’nin, ihracatının yüzde 55’ini gerçekleştirdiği Avrupa’da iklim değişikliğine karşı tahlil arayışının sonucunda başlatılan Yeşil Mutabakat, iş dünyası ve kamunun en önemli gündem unsurlarından birini oluşturuyor. Bu mevzuda atılması gereken adımlar, Kocaeli Sanayi Odası ve DÜNYA gazetesi işbirliğiyle “İkiz Dönüşüm ve Yeşil Mutabakat” panelinde ele alındı.

● KSO Lideri Ayhan Zeytinoğlu, yeşil dönüşümü, fakat tüm paydaşların bir ortada gerçekleştirebileceğini vurgulayarak, “Yeşil dönüşümü tüm kesimlerimizle birlikte başarmalıyız” dedi. Panelde konuşan Ticaret, Sanayi ve Teknoloji ile Güç ve Doğal Kaynaklar bakanlıklarının temsilcileri de yeşil dönüşüm için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve DÜNYA gazetesi işbirliğiyle “İkiz Dönüşüm ve Yeşil Mutabakat” paneli düzenlendi. DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, KSO Lideri Ayhan Zeytinoğlu, Ticaret Bakanlığı Milletlerarası Mutabakatlar ve AB Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Demet Işıl Karakurt, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çiğdem Nas konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren KSO Lideri Ayhan Zeytinoğlu, “Yeşil dönüşümü, lakin tüm paydaşlar bir ortada gerçekleştirebilir. Yeşil dönüşümü tüm kesimlerimizle birlikte başarmalıyız” dedi. Zeytinoğlu, iklim değişikliği tesirlerinin son yıllarda global ölçekte gözlenmesiyle Yeşil Mutabakat ve dijital gündemin AB için en temel iki öncelik haline geldiğini belirtti. AB pazarının Türkiye için değerine dikkat çeken Zeytinoğlu, “AB, Türkiye’nin birinci; Türkiye ise AB’nin 6’ncı ticaret partneri. Avrupa pazarına olan ihracatımız, toplam ihracatımızın yüzde 55’ine denk geliyor. Ayrıyeten 271 milyar dolarlık toplam mal ithalatımızın 85 milyar dolarlık kısmını AB’den gerçekleştirdik. AB, geçen yıl 93 milyar dolar ile ihracatımızdan yüzde 41,3 oranında hisse alarak, toplam ihracatımızda birinci sırada yer aldı. AB tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişikliklere süratlice ahenk sağlamamız, ülkemizin global tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi bakımından büyük kıymet arz ediyor” dedi.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA KOBİ’LERE TAKVİYE OLUYORUZ”

Yeşil Mutabakat’a yönelik hazırlıklarından bahseden Zeytinoğlu, “Eylem planı kapsamında yer alan amaç ve faaliyetlerin aktif bir formda yürütülmesi kıymetli. Biz de TOBB olarak bu sürece özel bölümü temsilen katkı vermeye devam ediyoruz. Ayrıyeten, geçtiğimiz süreçte, Paris İklim Anlaşması’nın meclisimizde onaylanması ve 2053 yılı için iklim nötr olma amacının kabul edilmesi de ülkemiz için sevindirici bir gelişme oldu” dedi. “Gündeme gelmeden evvel de Valon bölgesiyle Belçika’yla muahede yaparak güç verimliliği konusunda 10 KOBİ’mize çalışma yaptık” diyen Zeytinoğlu, “Bunları çoğaltma çalışmalarımız var. Ayrıyeten odamızda oluşturduğumuz bir merkezde güç verimliliği konusunda KOBİ’lere takviye oluyoruz. Odalar birliğinde de hem dijital dönüşüm hem de Yeşil Mutabakat konusunda tüm odaların dâhil olduğu bir çalışma kümemiz var. Bu mevzuda daima çalışıyoruz” diye konuştu.

Sınırda karbon düzenlemesi konusundaki tekliflerinden de bahseden Zeytinoğlu, “İhracatımızda rekabetçiliğimizin korunması noktasında, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde bizi en çok etkileyen uygulamalardan birinin de sonda karbon düzenlemesi. Buna nazaran 5 eser kümesinde (elektrik, alüminyum, çelik, çimento, gübre) AB’ye yapılan ihracat 2026’dan itibaren karbon sertifikasına tabi olacak. Bunun maliyeti de AB ETS sistemindeki fiyatlara nazaran belirlenecek” dedi. Düşük karbonlu üretime geçiş sürecinde, Türkiye’nin pazar ve rekabet kaybı yaşamaması için AB ile uyumlu bir emisyon ticaret sistemi (ETS) ve yatırım teşvik sisteminin tasarlanmasına gereksinimleri olduğunu kaydeden Zeytinoğlu, “Türkiye’nin kendi içinde ulusal bir karbon fiyatlama sistemi oluşturması, birebir vakitte ek maliyetlerin de ülkemiz içinde dönüşüme aktarılmasına imkan sağlayacaktır. KSO da, Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda birinci günden beri farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlediğimiz sektörel eğitimlerle firmalarımıza karbon ayak izinin nasıl ölçüleceğini anlatıyoruz. Ayrıyeten önümüzdeki periyotta üyelerimiz için daha avantajlı karbon ayak izi hesaplanması ve doğrulaması hizmeti de vermeye başlayacağız. Son devirde 3 niyet kuruluşu -İKV, TEPAV ve İPM- olarak Türkiye’nin iklim siyasetine yönelik açıklama ve çağrılarımız oldu. Türkiye’nin Paris İklim Mutabakatını onaylaması bilhassa elektrik üretiminde kömürden çıkış takvimi belirlemesi ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Mukavelesi kapsamında sera gazı azaltım hedefl erini içeren ulusal katkı beyanının güncellenmesi bahislerinde tekliflerde bulunduk. Bu çalışmalarımızı Türkiye’nin AB üyelik maksadı ve Türkiye- AB gümrük birliğinin güncellenme çalışmaları bağlamında ağır bir halde sürdürüyoruz” sözlerini kullandı.

“GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN KAPSAMININ GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR”

Türk endüstrinin yeşil ve dijital dönüşümü, birebir vakitte, AB pazarının Yeşil Mutabakat maksatlarına ahengi açısından büyük kıymet taşıdığına değinen Zeytinoğlu, “Gümrük Birliği’nin güncellenme sürecinin de bir an evvel başlatılarak, gümrük birliğinin işleyişinin ve kapsamının geliştirilmesi gerekiyor. Şayet bu süreç yakın tarihte başlatılabilirse, kesinlikle Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında kimi ögeler da güncelleme çalışmaları kapsamına dahil edilecektir” dedi. Türkiye’nin AB pazarındaki pozisyonunu müdafaası, geliştirmesi ve dalların kıymet zincirlerindeki rollerinin sürdürülebilirliği açısından karbonsuzlaşma gündemini ön sıraya almasının ehemmiyetine değinen Zeytinoğlu, “Yeşil dönüşüm, gezegenin ve insanlığın geleceğini ilgilendirdiği üzere lakin tüm paydaşların bir ortada gerçekleştirebileceği bir dönüşümdür. Ülkemizin dünyada hak ettiği yeri alması, insanlarımızın refahının artması ve sağlıklı bir etrafta yaşama hakkımızın gerçekleşmesi için yeşil dönüşümü tüm dallarımızla birlikte başarmalıyız” dedi.

“GÜNDEMİMİZDE SONDA KARBON DÜZENLEMESİ VAR”

Ticaret Bakanlığı Memleketler arası Muahedeler ve AB Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Demet Işıl Karakurt, AB’nin 2030 yılında mevcut sera gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltma amacıyla yola çıkmış olduğunun altını çizerek, “Bu gaye çerçevesinde iktisadını sürdürülebilirlik ekseninde tekrar şekillendiriyor. Avrupa, Yeşil Mutabakatıyla sanayi üretiminden tarım üretimine, güç idaresine, ulaştırmadan bina idaresine kadar birçok alanı kurgulayan bir yapıda ilerliyor. Endüstrisini daha sürdürebilir, karbon emisyonu daha az, eser üretimini dizayndan en son atık idaresine kadar döngüsel, ömür uzunluğu tahlilleri dikkate alarak tekrar şekillendiriyor. Bizim gündemimizin en değerli kısmını meşgul eden kısım Hudutta Karbon Düzenlemesi Mekanizması’na ait tasarı” dedi.

Karakurt, “Bu pakette, kendi içinde karbon fiyatlandırmasını yaptığı emisyon ticaret sistemini daha savlı bir hale getirerek karbon emisyon gayelerine ulaşmak noktasındaki tüzüğün değiştirilmesi, güç alanında vergilendirme mevzuları, yenilenebilir güç kesiminin geliştirilmesi, güç verimliliğinin artırılması üzere birçok mevzuat çalışmasını, ulaştırmada kombine nakliyecilik, tren yolu nakliyeciliği, havacılık ve gemicilik dalında alternatif yakıtlara geçilmesi üzere emisyonları azaltıcı birçok önlemi getirdiğini görüyoruz. Başka yandan biyoçeşitliliğin korunması ismine ormansızlaştırma ve atık idaresi konusunda çalışıyorlar. Bunlar emisyonların azaltılması konusunda yapılanlar” diye konuştu.

Sınırda karbon düzenlemesiyle ilgili de bilgi veren Karakurt, “AB’nin mevzuat yapma yollarına nazaran komitenin da dahil olduğu kurul ve parlemento ortasında bu tüzüğün sonlandırılması için başlatılmış bir müzakere içindeyiz. Hudutta Karbon Düzenleme Düzeneği (SKDM) tüzüğü, emisyon ticaret sistemi içinde endüstrinin katlandığı maliyetler nedeniyle yatırımların, iklim değişikliği maksatları AB kadar olmayan ülkelere kaymasını önlemek hedefiyle getirilen, bir yandan da öteki ülkeleri bu çeşit tedbirleri almaya teşvik eden Avrupa endüstrinin rekabetçiliğini müdafaaya yönelik bir düzenleme. Eserin barındırdığı emisyon bedelleri üzerinden bir karbon fiyatlandırmasına gidilmesi ve ithalatta makul eser kümeleri için bir SKDM sertifikası kapsamında ithalat yapılmasını öngörüyor. Burada ithalatı yapacak bireyler AB’de yerleşik ithalatçılardır” görüşünü lisana getirdi.

“2027’DE GÖMÜLÜ EMİSYONLAR ÜZERİNDEN FİYATLANDIRMA BAŞLAYACAK”

Emisyonların gerçek hayatta ölçülmüş emisyonlar olmasının hedeflendiğine dikkat çeken Karakurt, “Bunu doğrulaması için de şu an için öngörü, AB’de yerleşik uygunluk kıymetlendirme kuruluşları üzerinden doğrulamanın yapılması halinde. Lakin SKDM’nin ana ögeleri üzerinde şimdi tam manasıyla netlik sağlanmış değil. Kurulun önerisi biraz daha yavaş ve ılıman bir geçişle bu süreci açmak. Birinci açıkladığı demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre ve elektrikte emisyon yoğunluğunun ve yatırımların Avrupa dışına kaçma ihtimalinin daha yüksek görüldüğü dallar. 2023- 2026 devri, emisyonların yalnızca raporlanacağı bir geçiş devri olacak. 2027 itibariyle de gömülü emisyonlar üzerinden fiyatlandırmanın başlayacağı ve mali yükümlülüklerin doğacağı bir periyot başlayacak” açıklamasını yaptı.

Sınırda karbon düzenlemesinin sanayi için ehemmiyetine vurgu yapan Karakurt, “Demirçelik ve alüminyum bölümleri bu düzenlemeden en çok etkilenecek kesimler. Üretim metotları itibariyle AB’den daha çağdaş metotlara sahibiz. Direkt emisyon hesaplamalarımızla kıyasla daha uygun durumdayız. Üstleneceğimiz yükümlülükler azalabiliyor. Lakin elektrikten kaynaklan emisyonlar devreye girdiğinde bizi zorlayacak bir sürecin oluşacağını görüyoruz. Bütün tedarik zincirinin gözden geçirilmesini gerektirecek yapıya yanlışsız evriliyoruz. Ölçümleme nasıl yapılacak, kuruluşlar nasıl yetkilendirilecek, üçüncü ülkelere uygunluk kıymetlendirme manasında yetki verilecek mi üzere konular tartışmalı. Biz bu süreci gümrük birliği yükümlülüklerimiz manasında malların özgür deveranı unsuruna halel getirmeyecek formda sistemin düzenlenmesi için AB ile görüşüyor ve dertlerimizi aktarmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Sanayicilere ve firma sahiplerine seslenen Karakurt şöyle devam etti, “Birçoğunuzda emisyonlarımızı nasıl ölçeceğiz, hangi usullerle ölçeceğiz, nasıl sertifikalandıracağız diye düşünebilirsiniz. Yalnızca şunun altını çizmek isterim ki metodoloji tam manasıyla net olarak önümüzde değil. AB’nin emisyon ticaret sistemi kapsamındaki uygulamalar bize yol gösterici olabilir. Lakin bu düzenek onun aynası olacak biçimde tasarlanmaya çalışılıyor. Durumun netleşmesini beklemekte yarar var.”

YEŞİL MUTABAKATIN KIYMETLİ AYAKLARINDAN BİRİ DE FİNANSAL DESTEK”

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Kocaeli’nin üretim üssü olduğundan bahsederek, “Türkiye’nin en kıymetli şirketlerinin yer aldığı bir kent. Dijital dönüşüm ve Yeşil Mutabakatı en sağlıklı tartışabileceğimiz kentlerden biri Kocaeli. AB’de yaşanacak bir dönüşüm en fazla sanayiciyi ve üreticiyi etkiliyor. Münasebetiyle en fazla etkilenecek kentlerden biri de Kocaeli. Yeşil Mutabakatın en kıymetli ayaklarından biri de finansal takviye. AB’nin Yeşil Mutabakatı ilan edene kadar ortalama yıllık bütçesi 150-160 milyar Euro civarındaydı. Yeşil dönüşüm AB’nin finansal manada da dönüşüm yarattığı bir çalışma oldu. Yedi yıllık yaklaşık bir trilyon Euro’luk bütçesini iki trilyon Euro’ya çıkardı. Türkiye olarak bu iki trilyonluk pastadan üye ülkeler üzere faydalanamıyoruz” diye konuştu.

Özcan, “AB, 2 trilyon Euro’luk bütçenin içerisinde aday ülkelere 12,4 milyar Euro’luk bir kaynak ayırdı. Yeşil Mutabakat ve dijital dönüşümün desteklenmesi için, içinde Türkiye’nin de olduğu Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek ve Karadağ üzere ülkelere 12,4 milyar Euro’luk kaynak ayrıldı. Biz Türkiye olarak 2021’de 208,5 milyon euro, 2022’de 222 milyon Euro’luk kaynağı tahsis ettik ve projelendirdik. Birinci etapta yaklaşık 450 milyon euro’luk bir kaynağı bu devirde almış bulunuyoruz. Bunun da yaklaşık yüzde 70’ini yeşil mutabakata ve dijital dönüşüme tanımlamış ve bu projelerin finansmanına aktarmış bulunuyoruz” sözlerine yer verdi.

“Uluslararası finans kuruluşlarının kriteri, yatırımda yeşil dönüşüm”

İşletmelerin yatırım finansmanı için birinci kapısını çaldığı yerin devlet teşvikleri olduğunu tabir eden Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, şunları söyledi: “Özellikle ihracatçılar açısından memleketler arası finansman da bir alternatif. Burada en kıymetli öge, memleketler arası finans kuruluşlarının bütün kredi programlarını dizayn ederken yeşil dönüşüme, dijital dönüşüme ve sürdürülebilirliğe vermiş olduğu atıf. Bundan sonraki süreçte kredilerde bu öge ana belirleyici olacak. Tahminen ana akım dünyayı kirleten ve bu manada da rastgele bir adım atmayan kesimlerin kredi ve finans bulması zorlaşacak. Odaların ve firmaların, finans kuruluşlarının karşısına nasıl bir hazırlıkla çıkması gerektiği konusunda mentorluk, eğitim ve eşleştirmeler üzere birçok takviye var. Firmaların, gerek Türkiye’deki gerekse milletlerarası finans kuruluşlarının karşısına çıkmadan evvel kesinlikle yol haritasını belirlemesi gerekir. Yeşil dönüşümü güzel anlatabilecekleri bir hazırlık değerli. Zira önümüzdeki devirde devlet teşviklerinde de tıpkı şey kelam konusu olacak.”

“20 MİLYON EURO’LUK KAYNAK ALDIK”

“2014-2020 periyodunda de Yeşil Mutabakat bizim için önemliydi” diyen Özcan, “Bu süreci bugünlerde ağır tartışıyoruz fakat AB fonlarını bu alanda kullanmaya daha evvelki periyotlarda başladık. İçerisinde güçten ulaştırmaya, tarımdan rekabetçiliğe ve direkt etraf ve iklimle ilgili yaklaşık 111 milyon Euro’luk toplamda 24 proje finanse edildi. Proje örnekleri olarak baktığınız vakit birçok farklı kurumun projesi var. Proje uygulamasının yüzde 90’ı tamamlandı. Yeni devirde bizim kullanacağımız öncelikli alanlar var. Bunların içinde yeşil dönüşüm elbette ki en değerlisi. Yeşil dönüşüm yalnızca sanayi ve sanayiciyi ilgilendirmiyor. Kentsel dönüşüm ve akıllı kentler de değerli. O yüzden lokal seviyede iklim değişikliği ve yeşil dönüşümü destekleyecek belediyelerin projeleri kıymetliydi. 20 milyon Euro’luk bir kaynak aldık. Buna 300 milyon Euro’luk milletlerarası finansman ekledik ve belediyelerin yeşil dönüşüm ve afetlerle ilgili gereksinim duyacağı finansmanı sağlayacağı paket geliştirdik” dedi.

Kamu binalarında güç verimliliğini sağlayacak Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı’nın projesi olduğundan bahseden Özcan, “İhracatçı meclisimizin kimya ve dokuma bölümlerinde karbon emisyonlarını azaltacak 6 milyon Euro’luk bir projesi oldu. Dokuma bölümüne sonradan lojistik ve ulaştırmayı da ekledik. Bu kapsamda bilhassa bu kesimlerde yol haritası çıkarılması, firmalara koçluk, mentorluk ve stratejik planlama yapma konusunda dayanak olunması ve bu dallarda firmaların yahut ihracatçı meclisin gereksinim duyduğu hizmetlerin ihracatçı birliklerin üzerinden sağlanması konusunda bir projeydi. Bunlar 2023’ün başından itibaren uygulamaya geçecek. AB’nin açıkladığı paketin içerisinde Türkiye de var” bilgisini verdi.

TOBB’un odalar ortası diyalog projesi olduğunu da kaydeden Özcan, “Bu da iştirak öncesi mali yardımın altında finanse edilecek bir proje. Hazırlıkları tamamlandı. Yıl sonu itibariyle uygulamaya başlayacak. Ticaret odalarına, sanayi odalarına, ticaret ve sanayi odalarına, ticaret borsalarına, deniz ticaret odalarına dijital ve yeşil dönüşümü AB dışı ülkelerdeki odalarla bir arada üyelerine yönelik hizmet sunmaları ve tecrübe paylaşımında bulunmaları, son yeni gelişmeleri bu kapsamda bilgi akışını temin edebilmeleri açısından hibe vereceğiz. Bunun 2023 yılında duyurusu yapılacak” halinde konuştu.

YEŞİL DÖNÜŞÜM HİBELERİ DUYURULACAK

Yeşil dönüşüm hibelerini önümüzdeki devirde duyuracaklarını kaydeden Özcan, şöyle devam etti: “Şehirlerimizin de yeniden eşleştirme projeleri yapmalarını istiyoruz. Şu anda 75 kentin projesi hazır. Bunlardan 25 adedini seçeceğiz. Burada da kentler misal çalışmaları yapacak. STK’ların da benzeri çalışmaları yapmasını istiyoruz. Yakında bununla ilgili duyuruya çıkacağız. Yalnızca iş dünyasını değil toplumun farklı kesitlerindeki kuruluşları da yeşil dönüşüme hazırlayacak hibeleri önümüzdeki devirde duyuracağız. İş dünyasının yeşil dönüşümle gereksinim duyduğu finansman gereksinimini çeşitlendirebileceğimiz ve ismine Türkiye Yatırım Platformu dediğimiz bir modele gittik. AB ile müzakere ettik ve çalışmalarını geçen yıl tamamladık. Bu yıl itibariyle de faaliyete geçirdik. AB komitesi bu yılın başında milletlerarası finans kuruluşlarına yönelik duyuruya çıktı. Önümüzdeki günlerde AB ile müzakeresini yapacağız. Paketlerin içerisine bizler de bakacağız. Bilhassa özel bölümün gereksinim duyduğu kredi paketlerinin oluşturulmasıyla ilgili çalışma olacak. Bunu AB hibeleriyle de destekleyeceğiz. Türkiye’de milletlerarası finans kuruluşları direkt sanayi kuruluşlarına kredi sağlayacak ve memleketler arası finans kuruluşları Türkiye’deki aracı finans kuruluşlarıyla yani Türkiye’deki bankacılık bölümü üzerinden banka kredileriyle özel dalı finanse edecek paketler geliştirecekler. Bunların Güç Verimliliği Paketi, Yenilenebilir Güç Paketi, Karbon Sıfır Emilsiyon Paketi ve Yeşil Mutabakatı Dayanak Paketi üzere çok farklı düzenekler geliştirilecek. Bu bir açılım getirecek. Üreticilerin kredi hacimlerini genişletmeye çalışıyoruz. Buraya kulak kabartmalarını istiyorum. Hem Türkiye’deki finansal dalla hem de milletlerarası finans kesimiyle irtibatta olmalarını ve davetlerini takip etmelerini tavsiye ediyorum.”

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİVİL AR-GE PROGRAMI: UFUK AVRUPA

Yeşil dönüşümle ilgili en büyük birlik programının Ufuk Avrupa Programı olduğunun altını çizen Özcan, “Bu program 95,5 milyar Euro’luk bütçeye sahip dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programı. Bilhassa yeşil dönüşümün teknoloji ve inovasyon manasında muhtaçlıkları karşılayacak ve karşılıksız hibe olan bir program. Kanada, Norveç, İsrail üzere 30’dan fazla farklı ülke katılıyor. Merkezi bir program. Brüksel’den yönetiliyor. Bir nevi şampiyonlar ligi ve Avrupa’da oynuyorsunuz. O yüzden bütün Avrupa da sizi takip ediyor. Teknoloji ve inovasyonun kıymetli aktörleri bu süreci takip ediyor. Bu projenin içinde olmak değerli. Türkiye’de TÜBİTAK tarafından yönetiliyor. Lakin müracaatlar Brüksel’e yapılıyor. Burada özel bölümü ilgilendiren noktalar var. Proje iştirakleri ve kesinlikle projelerde KOBİ’ler, sanayi kuruluşları olması isteniyor. Yani irili ufaklı özel kesim kuruluşlarının bu projenin bir kesimi olması isteniyor. Bu yüzden Ufuk Avrupa programını yeterli takip etmemiz lazım. Şu anda 135 proje duyurusu var. Bunun 81 tanesi direkt yeşil mutabakat ve dijital dönüşümle ilgili. Çabucak çabucak tamamı da işletme ve firmaların iştirakini istiyor. Önümüzdeki yıl her kesimde 100 milyon euro’luk bir davet olacak. Yeniden teknoloji ve inovasyon bunun göbeğinde yer alacak” dedi.

“10 YILDA 29 KARAR, 14 BİLDİRİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin, “2012 yılından bu yana 29 adet karar ve 14 adet bildirim değişikliği yaptık. Bu değişikliklerin tamamı yatırımcıların lehine. Bunların içinde yeşil mutabakatla ilgili, ona ahenk sağlayabilecek etraf tasası ya da etraf yatırımlarını daha ön plana çıkaracak düzenlemeler de var. Sistemin omurgası dediğimiz yatırımlarda devlet yardımı hakkında karar kendi içinde 4 ana bileşen. Bölgesel teşvik uygulamaları, öncelikli yatırım hususları, stratejik yatırımlar ve genel teşvik uygulamaları. Sistemde 8 takviye unsurumuz var. Belli sabit yatırım fiyatları arıyoruz. Belli bir büyüklükte olması gerekiyor. Bu bölgede sabit yatırımın en az 3 milyon lira olması gerekiyor. Stratejik yatırımlarda ise en az 50 milyon” dedi.

“ÖNCELİKLİ YATIRIMLARDA FAİZ TAKVİYESİ VERİYORUZ”

“Az gelişmiş bölgelerde daha fazla dayanak veriliyor. Fakat etraf yatırımları üzere belirli hususlarda birinci bölge Kocaeli’de de yapılsa Erzurum, Bayburt, Kahramanmaraş’ta yapılmış üzere daha fazla takviye veriyoruz” diyen Şahin, “Kocaeli birinci bölgede faiz takviyesi yok diye düşünüyoruz fakat bu yatırımların etraf dahil öncelikli yatırımların hepsinde faiz takviyesi veriyoruz. Öncelikli yatırım bahisleri bizim için değerli. Burada birtakım yatırım bahislerinin 4 bölgede yapılması halinde 5’inci bölge takviyesiyle destekliyoruz. Bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar yeşil mutabakata hizmet eden bir yatırım. Bu yapılırsa 5’inci bölge dayanağıyla destekliyoruz. Kocaeli ve İstanbul dahil. Tekrar OECD teknoloji yoğunluk tarifine nazaran yüksek teknolojili eserlerin üretimine yönelik yatırımlar Ar-Ge ve yüksek teknolojik yatırımlar da yeniden 5’inci bölge dayanağı alan yatırımlar. Etraf müsaade ve lisans yönetmeliği kapsamında etraf lisansına olağan yatırımlar da Kocaeli’nde yapıldığı takdirde 5’inci bölge dayanağıyla desteklenir” yorumunda bulundu.

Stratejik yatırımların daha çok teknolojiyle ilgili olduğunu kaydeden Şahin, “Ülkemizin dışa bağımlı olduğu, yurt içinde üretilmesini istediğimiz katma kıymeti yüksek teknolojik yatırımları içeriyor. 4 temel kriterimiz var. Bu kriterleri sağlayan imalat kesimindeki yatırımları İstanbul’u da Hakkari’yi de tıpkı takviyelerle destekliyoruz. Yalnızca 6’ıncı bölgede bir istisnamız var. Proje bazlı teşvik sisteminde de yatırımcıyla istişare ediyoruz ve hangi yatırımın ülkemizde yapılmasını istiyorsak onun yapılması kaidesiyle birlikte müzakere ederek belirlediğimiz değerli bir yatırım konusu. Ülkemizde bu güne kadar yapılmayan değişik nedenlerle maliyeti yüksek münasebetlerle yapılmayan yatırımları bu kapsamda yaptırmaya başladık ve önemli biçimde randıman aldık. 14 dayanak havuzu var. Bu takviye havuzunun hangisinde hangi oranda isteniyorsa yatırımcıyla karar veriyoruz. Gücün yüzde 50’sine kadar 10 yıl boyunca veriyoruz. Nitelikli çalışanın maaşını, brüt minimum fiyatın 20 katına kadar veriyoruz. Hibe verme hakkımız var. Ayrıyeten devletin sermaye katkısıyla paydaşlık hakkı da var” sözlerini kullandı.

Vergi kapsamına aldıkları dijital dönüşüme yönelik her türlü makine ve teçhizatı, üretime yönelik her türlü yazılım ve donanımı teşvik sistemleri kapsamında değerlendirdiklerini tabir eden Şahin, “Önceden yazılımları alamıyorduk. OECD teknoloji yoğunluk tarifine nazaran yüksek teknolojili eserlerin üretimine yönelik yatırımlar, minimum 5 bin metrekare beyaz alan koşulunu sağlayan data merkezli yatırımları, minimum yatırım fiyatı kaidesi aranmaksızın ihtisas hür bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim eserleri üretimi yatırımları ve Ar-Ge projeleri sonucunda elde edilen eserlerin üretilmesine yönelik yatırımların yapılması halinde 5’inci bölge takviyesiyle desteklediğimiz konular” dedi.

Şahin, “Yeşil dönüşümle ilgili mevcut tesislerde yüzde 15 güç tasarrufu sağlayacak yatırımları, atık ısı kaynaklı olarak bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar, yenilenebilir güç üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile RES kapsamındaki kanat imalatı yatırımları, etraf yatırımları, etraf lisansına alışılmış yatırımlar ve fotovoltarik güneş paneli imalatı da Kocaeli’de yapıldığı takdirde 5’inci bölge takviyesiyle destekliyoruz” dedi. Biyokütle, GES, RES, HES, JES yatırımlarının da genel teşvik sistemi kapsamında desteklendiğini tabir eden Şahin, “24 Şubat’ta yaptığımız bir düzenlemeyle firmaların kendi gereksinimlerini karşılayacak lisanssız güneş gücü yatırımlarını 4’üncü bölge dayanağıyla destekliyoruz. Teşvik sistemimizin içerisinde, bu dinamik yapıda gereksinim olan ne ise biz bu yeşil mutabakat hareket planı içerisinde yatırımcılarımızın rekabetinin geri kalmaması için, yatırımlarını bilhassa bu hareket planı içerisinde ve bu mutabakat çerçevesinde nasıl destekleyeceğimiz konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

“Enerji krizini süreksiz olarak düşünmemek lazım”

İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çiğdem Nas, yeşil dönüşümün AB için hayati bir mevzu olduğunu söyledi. “Enerji krizi sebebiyle bundan vazgeçilebileceğini düşünmüyorum. Aslında güç krizi Yeşil Mutabakatın neden bu kadar değerli olduğunu da ortaya koymuş oldu” diyen Nas, “Bazı geri adımlar atıldı, bilhassa etraf açısından bu hususa yaklaşanlar açısından geri adım olarak ele alınmıştı. Güç krizinin de yarattığı ortamda, birçok ülkenin kömür gücüne dönmesi ve Azerbaycan üzere yeni doğalgaz tedarik kaynaklarının araştırılması aslında fosil yakıtlara olan bağımlılığın devamı manasına geldi. Lakin bununla eş vakitli olarak AB’nin güç tasarrufuyla ilgili tedbirler aldığını görüyoruz. Bunun yanında da yeni bir güce geçiş takviminde hızlanmayı görüyoruz. 2030 yılına kadar yüzde 45 oranında yenilenebilir güce geçiş öngörülmüştü. Son devirde yeniden Baltık ülkelerinin inisiyatif içinde bir ortaya geldiklerini gördük. Rüzgâr ve güneş gücünün hızlandırılmasıyla ilgili çeşitli gayeler belirlendi. AB bu geçiş sürecini atlatabilirse ana gündem tekrar yenilenebilir güçlere geçiş olacak diye düşünüyorum” dedi.

Enerji krizinin yalnızca Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle de ortaya çıkmadığını belirten Nas, “İklim değişikliğinin de yaz aylarında Avrupa için zorluklar yarattığını gördük. Fransa’da nükleer santraller işlevini göremedi. Hidroelektrik gücünde azalma oldu. O yüzden güç krizini süreksiz olarak düşünmemek lazım. Yeşil Mutabakatı doğuran iklim değişikliğinin de güç krizine yol açtığını ve aslında buna da en temel tahlilin yenilenebilir, etraf dostu güce geçiş olduğunu da görmek lazım. Fosil yakıtçıların da bunu fırsat olarak gördüğünü biliyoruz” diye konuştu. “AB’nin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümle birlikte Avrupa toplumsal piyasa iktisadını ayakta tutabilmek, Avrupa’yı dünyada daha aktif bir aktör yapabilmek ve Avrupa hayat biçimini korumak üzere gayeleri var” diyen Nas, şöyle devam etti, “İkiz dönüşümü bu bağlamda kıymetlendirmek ve bunu bir gücün devamı olarak düşünmek lazım. O yüzden kolay vazgeçilebilir amaçlar değil. AB’nin son devirlerdeki atılımlarına baktığımızda Avrupa pazarının büsbütün form değiştirmekte olduğunu görüyoruz. Bunun bir yanını yeşil teknolojilere geçiş, öbür yanını da dijitalleşme oluşturuyor. Bunlar Avrupa pazarının kurallarını değiştiriyor. Türkiye’nin de bu değişimin içinde yer alması gerekiyor.”