Barış SEDEF

2022 yılının birinci altı ayında global ortalamanın üstünde gerçekleşen bu artış giderek yavaşlayan ve tekrar küçülmeye başlayan global ekonomik duruma nazaran ülkemiz açısından her istikametiyle kabul edilebilir ve istikrarlı bir büyümeye işaret ediyor.

EN FAZLA ARTIŞ ALİAĞA VE TEKİRDAĞ’DAN GELDİ

Liman başkanlıkları bazında bakıldığında en fazla yük elleçleyen birinci 10 liman başkanlığı, 230 milyon ton ile elleçlenen toplam tonajın yüzde 84’ünü oluşturuyor. İkinci çeyrekte birinci 10 içinde yer alan liman başkanlıkları içinde Ceyhan BOTAŞ yüzde -0,3, Mersin yüzde -2,0, Ambarlı yüzde -0,4 ve Samsun yüzde -3,5 liman başkanlıklarında yükün azaldığı tespit edilirken, başka tüm liman başkanlıklarında ise artış gerçekleşti. Birinci 10’da yer alan ve birinci çeyrekte artış gösteren liman başkanlıklar içinde bilhassa Aliağa ve Tekirdağ liman başkanlıklarındaki yük artışları dikkat cazibeli. Zira bu limanlarda, sırasıyla yüzde 21,5 ve yüzde 27,3 üzere hayli istikrarlı ve yüksek kıymetli artışlar sergilendi. En fazla yükün elleçlendiği Kocaeli liman başkanlığında yük artışı, öteki yüksek tonajlı liman başkanlıklarına nazaran düşük oranda, yani ortalama yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

LNG ELLEÇLEMELERİ ALİAĞA’YI İKİNCİLİĞE ÇIKARDI

Artan LNG elleçlemelerinin de tesiriyle Aliağa liman başkanlığı elleçlenen tonaj olarak Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan sonra ikinci büyük liman başkanlığı pozisyonuna ulaştı. Tekirdağ Liman Başkanlığı’ndaki artış ise bu bölgede yer alan ve yükle transit elleçleyen Asyaport limanındaki konteyner trafiğindeki artıştan kaynaklanıyor. Yüksek oranlı gelişim gösteren liman başkanlıkları içinde Tekirdağ liman başkanlığındaki artış, bölgede yer alan Asyaport’taki transit konteyner artışından kaynaklanırken, Aliağa’daki artış bilhassa sıvılaştırılmış gazlar ve sıvı kimyasal yüklerdeki ağır ithalat artışından kaynaklanıyor. Benzeri ithalat yoğunluğu Kocaeli limanlarında yüzde 50 oranında iken İskenderun limanlarındaki ithalatın hissesi ise yüzde 57’di olarak gerçekleşti.